english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Giovanna Zapperi: přednáška a seminář v rámci projektu Feminist (Art) Institution: Za autonomní feministickou instituci: Carla Lonzi a autocoscienza.

přednáška a seminář

Přednáška se bude zabývat kritikou (umělecké) instituce v rámci druhé vlny italského feminismu, přičemž se zaměří na skupinu Rivolta Femminile [ženská revolta] a texty Carly Lonzi z let 1968–1972. Bude úvahou o tom, kterak ji její vlastní odchod z uměleckého světa v roce 1970 a její kritický pohled na způsoby produkce vědění podnítil k experimentu s alternativními formami života, kreativity a soužití. Autocoscienza (aneb posilování sebeuvědomění) je pravděpodobně nejvýznamnějším experimentem usilujícím o vytvoření autonomního feministického prostoru založeného na dialogu, horizontálnosti a síle kolektivu. To, že Lonzi opustila svět umění, s sebou rovněž přineslo posun jejího zájmu od jedinečnosti umělce směrem k pokusu o vybudování nové feministické komunity, v níž by se rozvíjely nové formy kreativity. Kromě toho autocoscienza rovněž přichází s návrhem anti-instituce, jejíž emancipační potenciál může dodnes nacházet odezvu.

Giovanna Zapperi je historička umění a spisovatelka sídlící v Paříži, jejíž činnost se rozvíjí na průsečíku mezi dějinami umění, feministickou teorií a vizuální kulturou. Přednáší v řadě zemí světa a nedávno byla jmenována profesorkou dějin současného umění na francouzské univerzitě v Tours. Je autorkou řady esejů vydaných v různých evropských jazycích a publikacích (např. Art History, Feminist Review, May, Multitudes, Oxford Art Journal, Studi Culturali). Její nejnovější kniha nese název Carla Lonzi: un’arte della vita [Carla Lonzi: Umění života] (Řím 2017). V současné době pracuje na sbírce esejů (společně s editorem Franceskem Ventrellou) s názvem Art and Feminism in Post-war Italy. The Legacy of Carla Lonzi (Umění a feminismus v poválečné Itálii: odkaz Carly Lonzi, vydání plánováno na rok 2018).

Přednáška:
v úterý 20.6. 19:00
tranzitdisplay, Dittrichova 9

Seminář:
ve středu 21.6. 18:00
tranzit office, Dittrichova 13, Praha


Přednáška a seminář se uskuteční v anglickém jazyce.


---
Semináře se účastní uzavřená skupina lidí (umělci, kurátoři a kritici z ČR a SR), kteří se snaží nalézt obecné principy, jimiž by se dala definovat feministická (umělecká) instituce.

Cílem seminářů je formulovat zásady, jichž by se mohli držet a které by zároveň mohly vyvolat další debatu o sexismu v uměleckých institucích v ČR, SR i jinde. Semináře jsou zaměřeny na výměnu poznatků a zkušeností.

Jednotlivá setkání budou trvat přibližně 1,5 až 2 hodiny.

Registrace na seminář je možná e-mailem: office.cz@tranzit.org

Rivolta femminile meeting with Carla LonziRelated
Ewa Majewska: přednáška a seminář v rámci projektu Feminist (Art) Institution. Křehký odpor jako metoda
Feminist (Art) Institution
Lubica Kobová:Strategie feministického organizování. Seminář nad textem Luisy Muraro Sexuální diference.
Přednáška a seminář s Xabierem Arakistainem v rámci projektu Feminist (Art) Institution
Seminář s Denisou Beer v rámci projektu Feminist (Art) Institution

 

Licence Creative Commons