english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Lubica Kobová:Strategie feministického organizování. Seminář nad textem Luisy Muraro Sexuální diference.

Feminist (Art) Institution

Text Information/
Picture Gallery/

Seminář s Lubou Kobovou v rámci projektu Feminist (Art) institution
Strategie feministického organizování. Nad textem Luisy Muraro Sexuální diference

středa 11.12.,18:00, tranzit office, Dittrichova 13, Praha 2

První ze seminářů Feministické (umělecké) instituce se zabývá problematikou nerovnosti, hierarchií a odlišností a otázky, nakolik jsou nevyhnutelné. Radikální feminismus ve Spojených státech se vyvinul jako reakce na hnutí za lidská práva a liberální feminismus (inspirovaný knihou Betty Friedan: Ženská mystika). Mezi jeho hlavní strategie organizování patřila praxe “consciousness raising”, “sisterhood” a “opening up”. Tyto strategie předpokládaly univerzální rovnost a solidaritu mezi ženami a nebraly v úvahu jejich odlišnost a nerovnost, což vyústilo v ostrakizaci a umlčování klíčových postav tohoto hnutí. Praxe Milánského ženského knižního kolektivu oproti tomu stavěla přímo na myšlenkách sexuální diference a nutnosti se nerovností zaobírat. Seminář se zabývá textem Luisy Muraro Sexuální diference a jejími koncepty symbolické matky a “affidamento”.

Lubica Kobová (*1978, Myjava, SK) je politická a feministická filosofka. Zabývá se studiem rodu a práce, pracovní etiky, sexuálního a reprodukčního práva. Vyučuje na Katedře Genderový studií FHS UK.

Zdroje:
Liberation Movement Print Culture (online archív dokumentov, fotiek)

Echols, A. (1989). Daring to be bad : radical feminism in America, 1967-1975. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Freeman, J. (1995). Tyrania bezštruktúrnosti. Feministický kultúrny časopis ASPEKT, 3(2 - 3), 71 - 75. Dostupné na Library Genesis

Freeman, J. (1995). Tyranny of Structurelessness

Kimmel, M. S. (1999). Mali by / môžu / budú muži podporovať feminizmus? Feministický kultúrny časopis ASPEKT(2), 57 - 62.

Muraro, L. (1994). Sexuálna diferencia. Feministický kultúrny časopis ASPEKT, 2(2), 4 - 11. Library Genesis

Semináře se účastní uzavřená skupina lidí (umělci, kurátoři a kritici z ČR a SR), kteří se snaží nalézt obecné principy, jimiž by se dala definovat feministická (umělecká) instituce. Cílem seminářů je formulovat zásady, jichž by se mohli držet a které by zároveň mohly vyvolat další debatu o sexismu v uměleckých institucích v ČR, SR i jinde. Semináře jsou zaměřeny na výměnu poznatků a zkušeností. Jednotlivá setkání budou trvat přibližně 1,5 až 2 hodiny. Registrace na seminář je možná e-mailem: office.cz@tranzit.org ).Downloads
KimmelM_Malibymuzipodporovat.pdf (pdf, 521 kb)
Luisa_Muraro_Sexualna_Difere.pdf (pdf, 793 kb)


 

Licence Creative Commons