english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Mission

tranzit je síť nezávisle pracujících organizací v Rakousku, České republice, Maďarsku, Slovenské republice a Rumunsku, jež byla založena v roce 2002.


Tato síť má polycentrickou strukturu a je společenstvím samosprávných místních jednotek, jež spolupracují napříč hranicemi mezi národy, jazyky, médii, mentalitami a historiemi.

Jednotlivé tranzity působí v rámci specifických podmínek v rozmanitých lokálních prostředích. Koncipují a organizují výstavy, kritické platformy, přednášky, diskuse a využívají i další umělecké formáty (hudba, poetika, literatura, performance). Dále se věnují publikační činnosti, výzkumu, mediaci a nekonformnímu vzdělávání.

tranzit generuje hluboké zkušenosti v místních uměleckých a intelektuálních biotopech ve vztahu k trvání, znovuzhodnocování současných dějin (vzešlých především z umělecké katarze šedesátých a sedmdesátých let) a zpochybňovaní kánonů, geografií i vládnoucích vyprávění poválečných (uměleckých) dějin Evropy.

Cilem tranzitu je působit translokálně, to znamená ve stálé dialektice
mezi místními a globálními kulturními vyprávěními.První zkušenosti tranzitu se samostatně organizovanými aktivitami v progresivních kulturách počínají obdobím autoritářských režimů sedmdesátých a osmdesátých let a pokračují obdobím hypertransformace a neonormalizace až do současnosti.

tranzit inicioval a účastnil se řady mezinárodních výstav a projektů, jako jsou například{i }Monument transformace 1989 – 2009; Společnost Julia Kollera; the Free School of Art Theory and Practice;Manifesta 8; Sweet Sixties; Fiction, Rhetoric and Facts; Changer d'image; Zpráva o konstrukci vesmírného modulu, The School of Kyiv a další.

tranzit.cz vznikl z potřeby vytvořit institucionální uspořádání, jehož prostřednictvím by současná kultura mohla kriticky nahrazovat stereotypní vzorec hodnot, identit, historií, estetik a aktivit.


Je to menší instituce, formující se během období postkomunistické transformace, pro niž byly typické procesy kulturní homogenizace.

Úkolem tranzitu.cz je hledat odpovědi na otázky. Na to, jak historická zkušenost kulturní rezistence může být reprezentována Východoevropany
a jak může být reaktivována v novém společenském, politickém a ekonomickém řádu.

tranzit.cz je v dialogu i akci s umělci rozdílných disciplín (videa, vizuálního umění, architektury, literatury ad.), s badateli a všemi angažovanými producenty.

tranzit.cz a jeho spolupracovníci se zabývají zkoumáním prací a praxí vybraných umělců i fenoménů v současné historii východní Evropy. Zároveň s tím jsou zapojeni v každodenní mezikontinentální výměně názorů a spolupracují s panelem odborníků. Naším cílem je formulovat budoucnost vycházející z představ subjektivní i kolektivní autonomie a nového internacionalismu.

tranzit.cz organizuje výstavy, diskusní formáty, publikuje knihy, produkuje
umělecké projekty a vytváří on-linové platformy se záměrem nabídnout účast i zpřístupnit svou činnost všem účastníkům, divákům i komunitám.

tranzit.cz se identifikuje s rozdělením sociálního života na tři sféry – na sféru veřejného (ekklésia), sféru soukromého (oikos) a agoru, místa, jež musí být přístupné všem. Tam dochází k vyjednávání mezi veřejným a soukromým zájmem, do něhož se aktivity tranzitu.cz transparentně vpisují.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.cz on facebook