english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Seminář s Denisou Beer v rámci projektu Feminist (Art) Institution

Feministická akademie v praxi

Vídeňská Akademie výtvarných umění je jedinou univerzitou v Rakousku, na níž je podíl žen v akademickém a neakademickém sboru přesahuje 50 %. Hraje proto zásadní roli v oblasti podpory rovnosti pohlaví v Rakousku. Akademii kromě toho vedou tři feministky.

Seminář bude zahájen popisem politické situace a právního prostředí v Rakousku s ohledem na rovnost pohlaví na vysokých školách obecně. Následně se pak zaměří na konkrétní situaci Vídeňské Akademie výtvarných umění.

Co znamená feministicky naladěný rektorát z hlediska běžné práce a uspořádání Akademie? Jaké jsou problémy? Jaké změny ve studiu, výuce, výzkumu a náboru zaměstnanců lze již nyní pozorovat a jaká opatření se plánují. Seminář se bude zabývat těmito otázkami i sdílením zkušeností z Akademie s ohledem na její obecnou genderovou politiku.


Denise Beer (*1985, Rakousko) je politoložka. Vede Kancelář pro podporu žen, genderovou rovnost a genderová studia na vídeňské Akademii výtvarných umění.

15. 2. 2017 18:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha


---
Semináře se účastní uzavřená skupina lidí (umělci, kurátoři a kritici z ČR a SR), kteří se snaží nalézt obecné principy, jimiž by se dala definovat feministická (umělecká) instituce.

Cílem seminářů je formulovat zásady, jichž by se mohli držet a které by zároveň mohly vyvolat další debatu o sexismu v uměleckých institucích v ČR, SR i jinde. Semináře jsou zaměřeny na výměnu poznatků a zkušeností.

Jednotlivá setkání budou trvat přibližně 1,5 až 2 hodiny.

Registrace na seminář je možná e-mailem: office.cz@tranzit.orgRelated
Feminist (Art) Institution
Lubica Kobová:Strategie feministického organizování. Seminář nad textem Luisy Muraro Sexuální diference.

External Links
tranzitdisplay
Akademie výtvarných umění Vídeň

 

Licence Creative Commons