english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Ewa Majewska: přednáška a seminář v rámci projektu Feminist (Art) Institution. Křehký odpor jako metoda

přednáška a seminář

Přednáška se bude zabývat problematikou související s vytvářením feministické instituce – počínaje klasickými feministickými otázkami, jaké vznesla například v roce 1971 Linda Nochlin ve svém díle „Guerilla Girls“: „Proč neexistují žádné významné umělkyně?“ či „Musí být žena nahá, aby se dostala do muzea umění?“ nebo otázkou „Musí být žena mrtvá, chce-li se dostat do umělecké sbírky?“, kterou položila polská umělkyně Zuzana Janin v roce 2017. Tyto i další otázky kladené feministickými umělkyněmi a kurátorkami jsou motorem dějin feministického umění a zajišťují potřebný kontext projektům feministických uměleckých institucí, včetně těch prezentovaných v přednášce. Než se k nim však propracujeme, musíme se nejprve vyrovnat s jiným problémem, a to s konceptem „génia“ a „obscénního“. Myšlenka slabosti, zásadní pro některé feministické umělkyně, včetně těch z východní Evropy, jako Ewa Partum, a přítomná například i v analýzách politické transformace a avantgardy od Václava Havla či Borise Groyse, nám pomáhá v úvahách o feministické umělecké instituci vycházející ze semi-periferních rekonfigurací běžného.

Ewa Majewská je feministická filosofka kultury. Jako hostující profesorka přednášela na Kalifornské univerzitě v Berkeley (BBRG) a obdržela stipendia švédské Univerzity v Örebru, vídeňského Institutu humanistických studií (IWM) či berlínského Institutu pro kulturní výzkum (ICI). Je autorkou dvou monografií a spolueditorkou čtyřdílné publikace o neoliberalismu, politice a vzdělávání. Publikovala přes 50 článků a esejí v periodicích jako Signs, e-flux, Nowa Krytyka, Przegląd Filozoficzny, Przegląd Kulturoznawczy, Kultura Współczesna, Le Monde Diplomatique (PL) i řadě sborníků. V současnosti spolupracuje s berlínským ICI a zároveň působí jako docentka Katedry svobodných umění Varšavské univerzity.

Přednáška:
v pondělí 22.5. 19:00
tranzitdisplay, Dittrichova 9

Seminář:
v úterý 23.5. 10:00
tranzit office, Dittrichova 13, Praha


Přednáška a seminář se uskuteční v anglickém jazyce.


---
Semináře se účastní uzavřená skupina lidí (umělci, kurátoři a kritici z ČR a SR), kteří se snaží nalézt obecné principy, jimiž by se dala definovat feministická (umělecká) instituce.

Cílem seminářů je formulovat zásady, jichž by se mohli držet a které by zároveň mohly vyvolat další debatu o sexismu v uměleckých institucích v ČR, SR i jinde. Semináře jsou zaměřeny na výměnu poznatků a zkušeností.

Jednotlivá setkání budou trvat přibližně 1,5 až 2 hodiny.

Registrace na seminář je možná e-mailem: office.cz@tranzit.org

Ewa Partum, "Stupid Woman", performance/ photographed, 1981Related
Feminist (Art) Institution
Lubica Kobová:Strategie feministického organizování. Seminář nad textem Luisy Muraro Sexuální diference.
Přednáška a seminář s Xabierem Arakistainem v rámci projektu Feminist (Art) Institution
Seminář s Denisou Beer v rámci projektu Feminist (Art) Institution

External Links
Boris Groys: The Weak Universalism

Ewa Majewska and Kuba Szreder
So Far, So Good: Contemporary Fascism, Weak Resistance, and Postartistic Practices in Today’s Poland


 

Licence Creative Commons