english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Tereza Stöckelová

členka správní rady /

Socioložka (*1977)

Doc. Tereza Stöckelová, Ph.D. vystudovala sociologii a věnuje se studiu
vědy, technologií a medicíny. Tematicky se zabývá soudobými proměnami výzkumu a vzdělávání, pohybem znalostí mezi vědou a společností, vztahem konvenční a alternativní medicíny a otázkami politické ekologie. V současnosti pracuje na výzkumu mikrobiopolitického občanství, který sleduje sociomateriální vztahy lidí a mikroorganismů v soudobých společnostech a mapuje související formy vládnutí, biosociality a mezidruhové koexistence. Její práce vychází z teorie sítí-aktérů a navazujících materiálně-sémiotických přístupů a využívá kvalitativní, etnografické metody. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Od roku 2020 je členkou poradního orgánu UNESCO World Commissionon the Ethics of Scientific Knowledge and Technology.

Licence Creative Commons