english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Barbora Kleinhamplová

členka správní rady /

Umělkyně (*1984)

Konceptuální a multimediální umělkyně Barbora Kleinhamplová ve svém díle uplatňuje performativní rozměr, který je úzce spjatý s aspekty lidské existence v kontextu současných politicko-ekonomických struktur. Ve své praxi reflektuje lidské skupinové chování a formuluje tak psychologickou kritiku sociálních prostorů v konfrontaci s prostory tradičními. Fragmentací prostoru pomocí různých prvků sociálních skupin uplatňuje metaforický přístup k lidem, kteří často trpí úzkostí. Pracuje s médii videa, performance a instalace. Kleinhamplová se zabývá vztahem mezi současnými politickými a ekonomickými institucemi a různými typy veřejnosti, jimž slouží. Často spolupracuje s lidmi z různých oborů a profesí a pracuje se zavedenými formami skupinové interakce, jako jsou terapeutická či koučingová sezení, a to jak s herci, tak s neherci. Tyto poloinscenované situace v podobě videa či instalací slouží jako prostředek zkoumání, v čem spočívá fungující společnost a jaká je role jednotlivce v jejích systémech. Kleinhamplová se zajímá o vzájemně propojená témata, jako je vztah mezi člověkem a technologií v čím dál více zprostředkované realitě, a zkoumá, jaký je vliv tohoto vztahu na dichotomii subjekt/objekt či jak se tento vztah odráží v „prekariátu“ dnešní společnosti.

Licence Creative Commons