english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Biafra ducha. Studenti z Třetího světa v Československu.

výstava

Výstava se zabývá opominutými souvislostmi mezi kulturní a politickou renesancí, jež probíhala v šedesátých letech v Československu, a projektem dekolonizace. Dočasná přítomnost studentů z takzvaného Třetího světa tu slouží jako rámec k přehodnocení událostí, jež jsou klíčové pro naši kulturní identitu.

Výstava představuje filmy, plakáty a fotografie Afričanů a Asiatů, kteří v studovali v Československu 60. a 70. let, jako doklady internacionalismu a kulturní výměny. Ukazuje vliv těchto studentů na československé umění, zejména Československou novou vlnu, a to, jak československá kulturní avantgarda předurčila přístup studentů z Třetího světa k umění a kultuře, a sehrála tak důležitou roli v kulturní emancipaci zemí s koloniální minulostí. Československá nová vlna se tu poprvé objevuje v kontextu děl významných afrických a asijských filmařů, jako Nabil Maleh ze Sýrie, Mohammed Lakhdar-Hamina z Alžíru nebo Nosratollah Karimi z Iránu, stejně jako těch, o jejichž dalších osudech není nic známo.

U příležitosti výstavy bude inciativou tranzit vydána publikace tematických esejů nazvaná Filmaři, všech zemí spojte se!.

19.10.2017 - 07.01.2018
Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Kurátorka Tereza Stejskalová, ve spolupráci se Zbyňkem BaladránemRelated
Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu
Filmaři všech zemí spojte se! O opuštěných obrazech a zapomenutém internacionalismu
Filmaři všech zemí spojte se! O opuštěných obrazech a zapomenutém internacionalismu

External Links
Národní galerie

 

Licence Creative Commons