english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Filmaři všech zemí spojte se! O opuštěných obrazech a zapomenutém internacionalismu

Promítání a diskuze

Promítání a diskuze nad filmy absolventů FAMU z Třetího světa


Tématem večera je pobyt studentů z tzv. Třetího světa v Československu a s tím související kulturní výměna na poli filmu, málo diskutovaná souvislost mezi československou a postkoloniální kulturou.

Alžírský režisér Mohammed Lakhdar-Hamina (1934) a nedávno zesnulý syrský režisér Nabil Maleh (1936-2016) jsou považováni za otce zakladatele svých národních kinematografií, klíčové postavy arabské kinematografie. Pro svou politicky angažovanou a esteticky radikální tvorbu jsou zároveň ctěni a uznáváni na mezinárodní úrovni. Málo se ale mluví o tom, že oba v šedesátých letech studovali na pražské FAMU a že tento fakt nutně ovlivnil jejich tvorbu.

Mezi další významné asijské režiséry, kteří na FAMU studovali, patří i srílanský režisér Piyasiri Gunaratna (1939) a tuniský dokumentarista Hafed Bouassida (1947) jakož i ostatní desítky režisérů, kameramanů, scénáristů z nejrůznějších zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
Celá řada studentů z tzv. Třetího světa studovala v komunistických zemí Východního bloku. Tato forma podpory souvisela s komunistickým internacionalismem a solidaritou se zeměmi bojujícími s dědictvím kolonialismu, byť byla motivována i mocensky. Mezi studenty, jež si zvolili umělecké obory, se jich nejvíce věnovalo filmu, jelikož se zdál být efektivním vzdělávacím a politickým nástrojem. Vysoká škola filmová v Moskvě (VGIK), Filmová škola v Łodźi nebo pražská FAMU tak důležitým způsobem přispěly k rozvoji africké a asijské kinematografie.

Jakkoliv po svém návratu sehráli všichni zmínění filmaři významnou roli ve vývoji asijského filmu, v Československu toho po sobě mnoho nezanechali, téměř žádnou stopu v lokální kulturní paměti. Večer v kině Ponrepo se věnuje filmům těchto režisérů, jež vznikly během jejich studií nebo bezprostředně po nich v československé produkci a které zůstaly uchovány v Národním filmovém archivu. Jsou opuštěnými obrazy, jelikož se k nim dnes již nikdo nehlásí. Jsou přitom svědky zapomenuté tradice internacionalismu a důležité kulturní výměny. Připomínají nám roli, jíž sehrálo československé umění v kulturní emancipaci zemí s koloniální minulostí, a nastolují nikdy nekladené otázky po vlivu, který měli tito dočasní rezidenti na československou kulturu i politiku. Není ostatně náhodou, že v některých filmech Československé nové vlny nalezneme kritiku rasismu, s níž se studenti z Třetího světa potýkali. A to navzdory tomu, že kritika rasismu byla v tehdejší československé společnosti tabu. Příkladem vzájemného ovlivnění je i absolventský film Drahomíry Vihanové, příběh afrického studenta hudby v Praze.

12.9. 2016, 18-22 hod
kino Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1


Program:
18-20 hod projekce diskutovaných filmů
20-22 hod moderovaná diskuze za účasti režisérů Drahomíry Vihanové, Hafeda Bouassidy a Piyasiri Gunaratny, kurátorky a znalkyně arabské kinematografie Rashy Salti a kurátorky Terezy Stejskalové.


Vstup na promítání i diskusi je volný.
Filmy jsou v českém jazyce, s anglickými titulky.
Diskuze bude probíhat v anglickém jazyce.Promítané filmy:

Znamení Neptuna
Mohammed Lakhdar-Hamina, A.F. Šulc
Československo, Tunis | 1963 | 17 min
Režisérem koprodukčního dokumentárního snímku byl český dokumentarista Alan František Šulc, autorem scénáře alžírský filmař Mohammed Lakhdar Hamina. Znamení Neptuna pojednává o starobylém Kartágu a jeho památkách.

Berberská rapsódie
Abdelhafidh Bouassida, A. F. Šulc
Československo, Tunis | 1980 | 20 min
Dokumentární film je jedním z několika snímků, které vznikly ve spolupráci tuniského režiséra a Alana Františka Šulce. Je portrétem tradičního života v jedné berberské vesnici.

Zima v Československu
Piyasiri Gunaratna
Československo | 1964 | 21 min
Absolventský snímek Piyasiriho Gunaratny byl původně určen srílanským studentům, jimž měl ukázat, co to je Československo. Exotizující pohled, na nějž jsme zvyklí u dokumentárních filmů o kulturách vzdálených zemí, je v tomto případě upřen na nás.

Pozor! Dítě?
Nabil Maleh
Československo | 1963 | 13 min
Absolventský snímek Nabila Maleha, ovlivněný estetikou československé nové vlny, je příběhem dvou dětí, chlapce a dívky, kteří se obávají, že spolu čekají dítě, jen proto, že se políbili.

Fuga na černých klávesách
Drahomíra Vihanová
Československo | 1964 | 34 min
Absolventský film Drahomíry Vihanové je příběhem mladého afrického studenta hudby, který se chystá na svůj absolventský koncert. Mezitím si povídá s přáteli, zkouší cvičit, nebo se jen tak toulá pražskými ulicemi. Na každém kroku se setkává s nevraživostí československých občanů.

Projekt vznikl v rámci dlohodobého výzkumného projektu "Nový internacionalismus" organizovaného iniciativou pro současné umění tranzit.cz.

Projekt je výsledkem spolupráce tranzit.cz a českého Národního filmového archivu. Vznikl díky laskavé podpoře Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.External Links
kinoPonrepo

 

Licence Creative Commons