english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Knihovna Romafuturismo!

zahájení provozu & maraton čtení

Zahajujeme provoz Knihovny Romafuturismo! Knihovna v této chvíli čítá několik desítek svazků literatury Romů, o Romech a přidružených publikací s emacipačními tématy v romštině, češtině, slovenštině, ruštině, angličtině, francouzštině a dalších jazycích. V den zahájení budeme do sedmi od rána do sedmi do večera číst výjimečnou knihu Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, líčící její dětství ve východoslovenské osadě, perzekuci slovenských Romů za druhé světové války a problematickou komunistickou politiku asimilace, která vsak přinesla mnohým Romům (včetně Eleny) společenský a materiální vzestup, večer zahraje Mary C, přijďte!

Knihovna Romafuturismo – o projektu
Knihovna romské literatury zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kolekce postupně shromažďovaných děl romských autorů knih vzniká díky iniciativě Ladislavy Gažiové, která jejich výběr konzultuje s romisty i aktivisty. Naším hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, ale plánujeme i přesahy do mimoevropských zemí. Rádi bychom k tomu připojili i knihy na téma romské kultury, emancipace a postkoloniálního myšlení aplikovatelného na problematiku situace Romů.

Knihovnu vnímáme také jako platformu pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností, ad. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měly stát hlavním aktérem v diskusi.

iniciátorka projektu: Ladislava Gažiová

---------------------------------
E knihovna Romafuturismo – avela phundraďi & buter manuša genena andal e genďi

O maratanos andro geňiben

Calo ďives džala štafetovo geňiben andal e genďi Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou savi irinďa ašunďi romaňi literatka e Elena Lackovo. Te genel chudaha efta orendar tosara, the sako jepaš ora genela aver manuš, avka, sar len vičinďam u maškar lende avena the o manuša, save andre knihovna keren buťi, abo hine sar amala.

Knihovna Romafuturismo
E knihovna romaňa literaturaha bajinel pal e emancipacija te džal pal o diskrimiňimen etnika the kulturi. E kolekcija romane autorendar kidkerel upre e Ladislava Gažiovo, savi phučel le romistendar the aktivistendar, save gende te kidel upre. Kamas te kidel le autoren khatar e Evropa, no tiš duminas, hoj kidaha upre romane autorengere buťa save gejle avri na ča andre Evropa. Kamas paše to thovel the o gende andre save hin o tematos pal romaňi kultura, emancipacija the postkolonialne studia, save šaj den o vast andre problematika the situacija andre savi hine o Roma.

La knihovna tiš dikhas sar than, platforma predal o sgejľipena či kulturne abo politicke. Autorengeri prezentacija the anglune romane manušengeri prezentacija, the aver. Amari meta hin, te ke amende rakhel o drom romaňi komunita, savi bi elas andro diskuziji angluno akteris.

čtvrtek 1. 2. 2018
Dittrichova 13, Praha 2

7:00 – 19:00
maraton čtení / džala o maratonos andro geňiben andal e genďi Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou

19:00 zahajovací večírek s výběrem hudby od Mary C / peršo cikno rautos kaj mukhaha o bašaviben savo kerel e Mara C

Akce proběhne v českém jazyce
Vstup volný

FB event here


Podpora:
Agosto Foundation, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 2Related
Knihovna Romafuturismo
Romafuturismus
Veřejná debata nad publikací Kateřiny Šedé Brnox / Průvodce brněnským Bronxem, 2016

External Links
Knihovna Romafuturismo
Agosto Foundation

 

Licence Creative Commons