english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Knihovna Romafuturismo

Knihovna Romafuturismo

Knihovna romské literatury zaměřující se na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur. Kolekce postupně shromažďovaných děl romských autorů knih vzniká díky iniciativě Ladislavy Gažiové, která jejich výběr konzultuje s romisty i aktivisty. Naším hlavním zájmem je sbírka evropských autorů, ale plánujeme i přesahy do mimoevropských zemí.

Rádi bychom k tomu připojili i knihy na téma romské kultury, emancipace a postkoloniálního myšlení, aplikovatelných na problematiku situace Romů.

Knihovnu vnímáme také jako platformu pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností, ad. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měly stát hlavním aktérem v diskusi.---
Knihovna Romafuturismo

E knihovna romaňa literaturaha bajinel pal e emancipacija te džal pal o diskrimiňimen etnika the kulturi. E kolekcija romane autorendar kidkerel upre e Ladislava Gažiovo, savi phučel le romistendar the aktivistendar, save gende te kidel upre. Kamas te kidel le autoren khatar e Evropa, no tiš duminas, hoj kidaha upre romane autorengere buťa save gejle avri na ča andre Evropa.

Kamas paše to thovel the o gende andre save hin o tematos pal romaňi kultura, emancipacija the postkolonialne studia, save šaj den o vast andre problematika the situacija andre savi hine o Roma.

La knihovna tiš dikhas sar than, platforma predal o sgejľipena či kulturne abo politicke. Autorengeri prezentacija the anglune romane manušengeri prezentacija, the aver. Amari meta hin, te ke amende rakhel o drom romaňi komunita, savi bi elas andro diskuziji angluno akteris.

E knihovna avela phundraďi pro agor andro berš 2018.

tranzit office
Dittrichova 13
120 00 Prahainiciátorka projektu: Ladislava Gažiová

Knihovna zahájila provoz 1.2. 2018


Pravidelná otevírací doba:

každý poslední čtvrtek v měsíci 14-18 hod.

případně dle předchozí dohody na emailu: office.cz [at] tranzit.org

Podpora projektu:
Agosto Foundation, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 2Related
Knihovna Romafuturismo!
Romafuturismus
Veřejná debata nad publikací Kateřiny Šedé Brnox / Průvodce brněnským Bronxem, 2016

External Links
webové stránky Knihovny Romafuturismo
Knihovna Romafuturismo
Agosto Foundation

 

Licence Creative Commons