english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Bienále Ve věci umění Praha 2022

Druhý ročník mezinárodní přehlídky současného umění organizuje tranzit.cz

Druhý ročník bienále Ve věci umění se uskuteční v roce 2022 v Praze a zaměří se na historické vztahy mezi východní Evropou a globálním Jihem a dopady těchto dějin na kulturní instituce v regionu. Tematický základ plánovaného bienále vychází ze současných diskusí o historickém zapojení východoevropských kulturních institucí do globálních koloniálních pohybů. Kurátorskou skupinu bienále Ve věci umění 2022 tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz.

Více na www.matterof.art

Instituce Ve věci umění vznikla jako dlouhodobý experiment a intervence do veřejného prostoru. Ve věci umění je nezisková, kritická a sebekritická organizace zkoumající možnosti sociální a politické funkce umění v současnosti. Události a projekty Ve věci umění nemají pevný formát a působí napříč různými společenskými sférami. Tyto aktivity kulminují událostí mezinárodního bienále Ve věci umění, které se koná od roku 2020 v Praze.

Ve věci umění se řídí kodexem feministických institucí, který upřednostňuje vztahovost a udržitelnost před výkonem a produktivitou. Věříme, že je možné v institucionální praxi předjímat svět takový, jaký bychom si přáli, a přispívat tak ke konkrétnějším vizím lepší budoucnosti. To se děje při vědomí rozporuplnosti plynoucí z politických, sociálních a ekonomických skutečností, v nichž fungujeme. Tématizací a vyzdvihováním těchto problémů činíme z naší instituce politický prostor.

Chceme být smysluplní v lokálním kontextu, vést diskusi o úloze umění, kultury a kulturních institucí v regionu, existovat v dlouhodobých vztazích s místními komunitami, ale nechceme se jen uzavírat ve zdejších problémech. Rozvíjíme internacionální vazby a budujeme solidární vztahy a spolupráce nad rámec naší vlastní kultury. Věříme, že instituce nejsou nikdy neutrální, že přispívají ke stvrzování či zpochybňování statutu quo. Budujeme kulturní instituci jako prostor pro veřejnou diskusi o vizích, které v sobě nesou naději emancipace, sociální a ekologické spravedlnosti a skutečné demokracie.External Links
www.matterof.art
Tisková zpráva #2 ve formátech .doc a .pdf
Press kit s fotografiemi v tiskové kvalitě

 

Licence Creative Commons