english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Místa konání bienále Ve věci umění 2022

Nemocnice, secesní ateliér a bílá kostka

Výstava se bude konat ve třech lokalitách, které reprezentují výrazně odlišné architektonické kontexty.

V návaznosti na první ročník bienále se část výstavy opět uskuteční v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) ve druhém patře Městské knihovny. Prostor patří od počátku 90. let mezi nejvýznamnější tuzemské instituce zaměřené na prezentaci moderního a současného umění a projekt bienále vzniká v úzké spolupráci tranzit.cz a GHMP.

Druhá část výstavy se uskuteční ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) v budově, která v minulosti sloužila jako centrální prádelna. Bienále rezonuje se snahou nemocnice více zpřístupnit areál jako prostor pro odpočinek – jeho součástí je mj. i Kateřinská zahrada přiléhající k Psychiatrické klinice VFN.

Třetím místem konání výstavy je secesní Šalounův ateliér – bývalý ateliér sochaře Ladislava Šalouna na pomezí čtvrtí Vinohrady a Vršovice. Budova je součástí Akademie výtvarných umění v Praze.External Links
biennale.matterof.art

 

Licence Creative Commons