english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Open call: Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2024 hledá kurátory*ky

Organizace tranzit.cz vyhlašuje výběrové řízení pro kurátory*ky, jejichž úkolem bude koncepce projektu bienále Ve věci umění / Matter of Art 2024.

Organizace tranzit.cz vyhlašuje výběrové řízení pro kurátory*ky, jejichž úkolem bude koncepce projektu bienále Ve věci umění / Matter of Art 2024. Do výběrového řízení se mohou přihlásit jednotlivci i kolektivy.

Bienále Ve věci umění 2024 je interdisciplinární projekt který zahrnuje vznik nových „commissioned“ uměleckých děl a projektu – tříměsíční bienálové výstavy která se uskuteční v Praze v létě 2024 spolu s komunitním programem, a také vydání nové publikace – antologie textů k bienále (vydané v české a anglické verzi). Nově jmenovaní*né kurátoři*ky připraví komplexní projekt. Primární náplní jejich práce bude výběr a kurátorské vedení umělců*kyní připravujících nová commissioned díla, dále program tříměsíční výstavy, včetně programu a editorskou koncepci antologie textů k bienále.

Instituce Ve věci umění vznikla jako dlouhodobý experiment a intervence do veřejného prostoru. Ve věci umění je nezisková, kritická a sebekritická organizace zkoumající možnosti sociální a politické funkce umění v současnosti. Události a projekty Ve věci umění nemají pevný formát a působí napříč různými společenskými sférami. Tyto aktivity kulminují událostí mezinárodního bienále Ve věci umění, které se koná od roku 2020 v Praze.

Ve věci umění se řídí kodexem feministických institucí, který upřednostňuje vztahovost a udržitelnost před výkonem a produktivitou. Věříme, že je možné v institucionální praxi předjímat svět takový, jaký bychom si přáli, a přispívat tak ke konkrétnějším vizím lepší budoucnosti. To se děje při vědomí rozporuplnosti plynoucí z politických, sociálních a ekonomických skutečností, v nichž fungujeme. Tématizací a vyzdvihováním těchto problémů činíme z naší instituce politický prostor.
Chceme být smysluplní v lokálním kontextu, vést diskusi o úloze umění, kultury a kulturních institucí v regionu, existovat v dlouhodobých vztazích s místními komunitami, ale nechceme se jen uzavírat ve zdejších problémech. Rozvíjíme internacionální vazby a budujeme solidární vztahy a spolupráce nad rámec naší vlastní kultury. Věříme, že instituce nejsou nikdy neutrální, že přispívají ke stvrzování či zpochybňování statutu quo. Budujeme kulturní instituci jako prostor pro veřejnou diskusi o vizích, které v sobě nesou naději emancipace, sociální a ekologické spravedlnosti a skutečné demokracie.

V souladu s kodexem feministických institucí se budeme snažit vyjít vstříc všem, kteří mají pečovací povinnosti či další potřeby, a vytvářet pro ně optimální pracovní podmínky. V případě zahraničních rezidentů budou hrazeny i cestovní náklady.

Zájemce žádáme o zaslání následujících dokumentů v českém, slovenském či anglickém jazyce na adresu info@matterof.art do 15. března 2022:

• profesní životopis (zahrnující kontaktní informace);
• návrh koncepčního uchopení bienále včetně specifikace kurátorské a editorské koncepce (max. 3 NS).

Kurátora(y) vybere tým složený ze zástupců a zástupkyň tranzit.cz – pořadatelské instituce bienále Ve věci umění.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@matterof.art

Iniciativa tranzit.cz působí v oblasti současného umění a jejím hlavním partnerem je nadace ERSTE. Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020 uspořádal tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, za podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městských částí Prahy 1, Prahy 4 a Prahy 7 a Nadace Rosa Luxemburg. Bienále Ve věci umění 2022 se uskuteční od 21. července do 23. října 2022, opět ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy. Projekt připravuje kurátorská pracovní skupina ve složení Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz.External Links
www.matterof.art

 

Licence Creative Commons