english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pojď blíž: Bienále Ve věci umění začíná 22. července

Kromě rozsáhlé výstavy v pěti lokalitách nabídne bienále i bohatý komunitní program

Bienále Ve věci umění 2020 s podtitulem Pojď blíž se koná od 22. července do 15. listopadu v Praze. Hlavními lokalitami výstavy jsou Galerie hl. m. Prahy v Městské knihovně, Pražská tržnice v Holešovicích, podchod pro pěší u Nádraží Holešovice, Panorama Hotel Praha a piazzetta u OC DBK.


Vstupné do všech výstavních prostorů a na všechny akce v rámci komunitního programu je zdarma po celou dobu trvání bienále. Všechny výstavní prostory jsou bezbariérové a snadno přístupné.

Pojď blíž je název první edice bienále současného umění Ve věci Umění. Umělecké práce, s nimiž se setkáte na této výstavě, komunikují emocionální a tělesnou zkušenost, jež je ambivalentní a komplikovaná. „Pojď blíž“, říkají námi vybraná díla, ale tato blízkost může být i nepříjemná. Můžeme mluvit o pedagogice diskomfortu, jež se soustředí na rozporuplné emoce a věří v jejich určující roli při zpochybňování dominantních ideologií a sociálních zvyků. Citové nepohodlí může vést k novému emocionálnímu porozumění tomu, jak žít s druhými. Pojď blíž je výzva k fyzickému i mentálnímu přiblížení, může to být věta, kterou říká dospělý malému dítěti, může to být erotické vyzvání či přátelská pobídka, ale i pohrůžka. Setkání se může odehrát v duchu vzájemného porozumění stejně jako zásadního nedorozumění. Blízkost a empatie, dva ústřední motivy výstavy, jsou základní lidskou potřebou a projevem pečující, emocionální práce, kterou vykonáváme pro ostatní i pro sebe samotné.

Může umění zprostředkovat zkušenost napříč třídou, pohlavím nebo kulturou? Je možné emocionálně či sensuálně prožít zkušenost někoho, s kým jinak nemáme vůbec nic společného? Je možné vstoupit do zážitku, který je nám ze své podstaty cizí, protože pocházíme z jiného sociálně-kulturního prostředí a máme jinou zkušenost? Výstavou se prolínají děje, které se přímo či nepřímo dotýkají nás všech a jsou univerzální, avšak zároveň neskrývají a často i zdůrazňují, že vycházejí ze zkušenosti, jež je kulturně, ekonomicky, sociálně podmíněná. To vše se děje s vědomím, že prostor galerie či muzea některé typy zkušeností tradičně upřednostňoval, jiné vytěsňoval.External Links
Bienálový web
Instagram
Facebook

 

Licence Creative Commons