english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Bienále Ve věci umění hlásí nový termín

První ročník nové přehlídky současného umění bude zahájena 21. července 2020

Když jsme pro bienále zvolili podtitul Pojď blíž, abychom tematizovali rozporuplnost intimních vztahů mezi lidmi a souvislosti mezi uměním a empatií, netušili jsme, kolik váhy a nových významů toto vyzvání získá jen o pár týdnů později v souvislosti s přítomností koronaviru v našich životech. Společenská atmosféra se zásadně proměnila a my tuto situaci bereme jako příležitost nově promýšlet smysl umění v současné společnosti, což je ostatně úkol, který dnes stojí před všemi kulturními institucemi.

V době, kdy řada veřejných i soukromých institucí svůj program často posouvá na následující rok či události ruší, jsou novinky ohledně změny termínu bienále příkladem pozitivní spolupráce dvou významných subjektů zdejší umělecké scény – tranzitu a GHMP, v jejíchž prostorách největší část výstavy Pojď blíž proběhne.

„GHMP má v historii již jeden koncept bienále, který byl věnován nastupujícím generacím umělců. Tranzit.cz přišel s mnohem ambicióznějším projektem, který by měl odrážet aktuální pohyby a změny společenského klimatu, které jsou nyní ještě zvýrazněné pandemií a jejími dopady na všechny aspekty našeho života. Bude to první široce rozkročená výstavní událost, která už v době vzniku pracovala s tématy, jejichž závažnost nyní nabyla extrémních rozměrů,“ doplňuje ředitelka Galerie hl. m. Prahy Magdalena Juříková.

Koncepce kurátorů výstavy – teoretika umění a kurátora Víta Havránka a kritičky a kurátorky Terezy Stejskalové – se zaměřuje na témata péče, empatie, intimity a menšinové kulturní identity ve vztahu k širším společenským, politickým a ekonomickým rámcům. Výstava tak navazuje na aktivity iniciativy tranzit.cz, která od svého vzniku v roce 2002 zásadním způsobem ovlivnila českou uměleckou scénu a zároveň pracuje s novými tématy spojenými s feministickým myšlením, které do tranzitu přinesla T. Stejskalová. Ta v rámci iniciativy působí od roku 2015 jako kurátorka, od roku 2019 na pozici programové ředitelky. V. Havránek vedl tranzit.cz jako ředitel od roku 2002 do roku 2019, kdy jej na pozici vystřídala producentka a režisérka Veronika Janatková. Projekt Bienále Ve věci umění / Matter of Art je součástí mezinárodní sítě East European Biennale Alliance společně s organizacemi OFF-Biennale v Budapešti, Visual Culture Research Center v Kyjevě a Biennale Warszawa.

Bližší informace k programu bienále budou zveřejňovány v průběhu následujících týdnů.External Links
www.matterof.art

 

Licence Creative Commons