english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Multilogues on the Now: O zdraví

výstava v tranzitdisplay

O zdraví, první část série Multilogues on the Now, se zaměří na zpochybňování hegemonických narativů, normativních vzorců i na marginalizované diskurzy a neviditelné typy praxí souvisejících s myšlenkou zdraví, nemoci, tělesné a mentální alterity, léčby a medicín(y) v pozdně kapitalistické společnosti. Zajímají nás postoje, postupy a teorie sahající od společenských po individuální, od institucionálních po samostatně organizované, od akademických po umělecké, od teoretických po praktické, od lokálních po translokální.

Diskutována budou témata sahající od autonomně spravovaných zdravotnických zařízení po alteritní vnímání a nakládání s chorobami, a to jak samostatně, tak v rámci komunity, od myšlenky medikalizace a patologizace lidského života po sociální model tělesné a duševní jinakosti, od společenských hnutí v oblasti zdravotnictví po institucionalizovanou lékařskou péči, od mechanismů farmaceutického průmyslu po (bio)politické vztahy spojené s pojmy léčba a léčení. K interakci, zapojení a ovlivňování programu jsou zvána všechna těla a všechny mysli. Součástí projektu O zdraví je proto jiné uspořádání umožňující zapojení širokého spektra těl i myslí.


---
MULTILOGUES ON THE NOW

Multilogues on the Now jsou sérií tematických akcí zabývajících se z konceptuálního a prostorového pohledu tvorbou realit a potencialit nynějška. Prostřednictvím analýz, debat, plánování a produkce performativních, strukturálních, strategických a intersekcionálních aspektů našeho běžného života pátrá tato série po řadě současných znalostí a postupů schopných zpochybňovat a formulovat možné strategické scénáře kritického vnímání a konstruování současnosti.

Multilogues on the Now budou mít různé podoby sahající od uměleckých intervencí a performancí přes debaty vycházející z generativního designu, setkání, workshopy, výměnu znalostí a praktických poznatků, až po publikace atp. za přispění řady různých účastníků.

16.6.- 30.9. 2017
verisáž 15.6. 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Praha


Kurátoři/ky: Zuzana Jakalová a Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Koncepční spolupráce: Kateřina Kolářová, Zbyněk Baladrán

Prostorové řešení: Barbora Šimonová a Markéta Mráčková, cosa

Produkce: Hana Šťastná, Ondřej Kozák

Grafický design: Tereza Hejmová

Překlady textů a korektury: Martin Micka, Phil JonesExternal Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons