english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

The Need to Document

antologie/katalogy

Kniha The Need to Document se snaží stanovit okolnosti vedoucí k obratu k dokumentování, a zároveň i tematické okruhy související s tímto novým dokumentaristickým přístupem. Zájem nových dokumentárních pracovních postupů má blízko k základním pravidlům všech známých dokumentárních programů, ale navíc vykazuje vlastní rysy a logiku.

Umění, které se považuje za politicky motivované, se v současné době často uchyluje k dokumentačním formám. Dokumentem se stává tehdy, splňuje-li kritérium objektivity a pravdivosti, opětné prezentace v mimetickém smyslu; cílem je přiblížit se co nejvíce realitě a opomenout osobní zájmy. Dokumentární metoda, která může využít vizuální, textové, audio nebo ústní prostředky, citlivě odhaluje způsob, jakým dokumentární práce vznikla a jak byla vyrobena. Dokumentární pracovní postupy mají v současné době na umělecké půdě dvě protikladné úlohy: jednak slouží jako autentické strategie, které mají zaručit schopnost uměleckého díla vytvořit kontakt se sluchovou sférou společenského či politického; a za druhé chápou své vlastní prostředky jako sociálně konstruované, epistemologické nástroje, které nemají změnit pravdu politiky ale ’politiku pravdy’.

German/English edition
Authors: Karin Gludovatz, Soren Grammel, Marina Grinić, et al.
Editors: Vít Havránek, Sabine Schaschl-Cooper, Bettina Steinbrügge
Translated by: Karl Hoffmann,Kathlee Hayes,Berit Francke,Anne Blonstein
Publisher: JRP Ringier/Kunsthaus Baselland / Halle für Kunst eV / tranzit.cz
Distributor: JRP Ringier
City: Lüneburg
Year: 2005
Pages: 127
ISBN/ISSN: 978-3-90570
Price: 30 €

Notes
editoři: Vít Havránek, Sabine Schaschl-Cooper, Bettina Steinbrügge
autoři textů: Karin Gludovatz, Soren Grammel, Marina Grzinic, Gerald Raunig, Jean-Pierre Rehm, Georg Schöllhammer, Claudia Spinelli, Jan Verwoert

Anglicko-německé vydání
Praha, červen 2005
ISBN: 3-905701-30-8
280 stran, 170 x 235 mm, mekká vazba
distribuce JRP Ringier (www.jrp-ringier.com)
Vydáno spolu s Kunsthaus Baselland, Basilej, Halle für Neue Kunst, Lüneburg, a tranzitem, Praha. 

Licence Creative Commons