english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Tereza Stejskalová – Smrt umělce. Ať žijou pomocnice!

Svět umění si můžeme představit jako domácnost, kde někteří vykonávají práci, která je neviditelná, přestože jakoukoliv uměleckou tvorbu vůbec umožňuje. Vidíme jen autory - umělce a kurátory. Ale umění v sobě skrývá spoustu dalších rolí, které jsou nepostradatelné. Řada z nich vyžaduje velkou dávku úsilí i fantazie, nápaditosti i citlivosti. Svět umění se hemží produkčními a kurátorskými asistentkami, pečovatelkami různého druhu, edukátorkami, restaurátorkami nebo kustodkami. V této eseji se s nimi seznámíte. S těmi nadšenými, jež pracují z lásky a světu umění dávají daleko více, než za co jsou placené. I s těmi, které brzy vyhoří nebo už vyhořely a které umění vnímají jen jakou odcizenou práci. Jak by vypadal svět umění, v němž by pomocnice vystoupily ze stínu umělců?

Česká edice
Distributor: KNIHY.MATTEROF.ART
Year: 2023
Price: 150 Kč

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

České vydání
Vydal: tranzit.cz
Autorka: Tereza Stejskalová
Konzultace: Jan Bělíček, Helena Mustakallio, Barbora Kleinhamplová
Jazykové korektury: Věra Becková
Produkce: Karin Akai
Grafická úprava: Olbram Pavlíček
Předtisková úprava: Jaroslav Vlček
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Vydání první, Praha 2023
Počet stran: stran 64, měkká vazba
ISBN: 978-80-87259-59-7

Kniha vychází s podporou hlavního města Prahy. 

Licence Creative Commons