english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Sophie Lewis: Zrušte rodinu

Manifest za péči a osvobození

Stojí rodina v cestě světu autonomní lásky a sdílené solidarity? A nestačilo by ji jen reformovat? Podle Sophie Lewis je nukleární rodina jádrem nespravedlnosti a nerovnosti a je třeba ji zrušit. V knize ukazuje, jak bude vypadat svět, kde příbuzenství bude nahrazeno spřízněním a kde péče nebude privatizovaná a vynucená, ale naplňující a kolektivní. Rodina se ustanovila v kapitalistických, koloniálních a patriarchálních dějinách. Zrušte rodinu: Manifest za péči a osvobození proto prozkoumává historii rodinně abolicionistických snah a navazuje na ně kritikou současného familialismu a požadavkem protirodinné politiky. Sophie Lewis je britská spisovatelka a pedagožka žijící v USA. Poprvé o sobě dala vědět knihou Full Surrogacy Now: Feminism Against Family (2019), ve které upozornila na prekarizaci náhradního mateřství a navrhla nové pojetí mateřské péče jako kolektivního úsilí. Ve svém díle zpracovává témata péče a tělesnosti z kvír perspektivy a navazuje na feministické autorky jako Donna Haraway či Shulamith Firestone.

Sophie Lewis je autorka a výzkumnice, ve svém díle zpracovává témata péče a tělesnosti z kvír perspektivy a navazuje na feministické autorky, jako jsou Donna Haraway či Shulamith Firestone. Ve své první knize Full Surrogacy Now: Feminism Against Family (2019) upozornila na prekarizaci náhradního mateřství a navrhla nové pojetí mateřské péče jako kolektivního úsilí. Její druhá kniha Zrušte rodinu: Manifest za péči a osvobození vyšla poprvé v angličtině v roce 2022. Eseje publikovala v akademických periodikách (Paragraph, Signs, Feminist Theory) i v médiích (n+1, London Review of Books, Boston Review, Harper’s, New York Times). Na Brooklyn Institute for Social Research vyučuje teorii společenských věd, kvír feministické politiky a filozofie odporu vůči práci (anti-work). Získala bakalářský titul na oxfordské univerzity, magisterský titul na newyorské New School for Social Research; a doktorá obhájila na manchesterské univerzitě. S autorským kolektivem Out of the Woods Lewis spolueditovala sbírku esejí Hope Against Hope: Writings on Ecological Crisis (S nadějí proti naději: Texty o ekologické krizi) vydané v roce 2020 v nakladatelství Common Notions. Jako badatelka momentálně působí ve Výzkumném centru feministických, kvír a transgenderových studií na Pensylvánské univerzitě. Svoje texty vydává také na publikační platformě Patreon. Žije ve Filadelfii v USA.

Edice navigace 0023
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KNIHY.MATTEROF.ART
Year: 2023
Price: 320 Kč

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

České vydání

Sophie Lewis – Zrušte rodinu: manifest za péči a osvobození
Vydal: tranzit.cz
Edice navigace svazek 0023
Z anglického originálu Sophie Lewis, Abolish the Family, Verso, London • New York 2022 přeložila Olga Pek
Editor: František Fekete
Doslov: Eliška Koldová, Maja Vusilović
Redakce: Elizabet Kovačeva
Jazykové korektury: Věra Becková
Produkce: Karin Akai, Ema Čabová
Grafická úprava: Tereza Hejmová, Jana Hrádková
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Vydání první, Praha 2023
Stran 128
ISBN 978-80-87259-55-9
Foto na obálce: Anna Daučíková

→ Stáhnout tiskovou zprávu k vydání knihy v .doc a .pdf

Kniha byla finančně podpořená Ministerstvem kultury České republiky. 

Licence Creative Commons