english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Slavoj Žižek: Mluvil tu někdo o totalitarismu?

edice navigace - svazek 0003

První český překlad knihy slovinského filosofa Slavoje Žižka Mluvil tu někdo o totalitarismu?

Kniha si neklade za cíl podat další systematický výklad dějin pojmu totalitarismus, spíše se pokouší filosoficky sledovat pohyb jeho významu. V několika oddílech autor zkoumá mýtus a jeho proměny, moc bezmocných, melancholii a čin....

Slavoj Žižek je slovinský filosof, sociology a kulturní teoretik levicového zaměření, navazující na dílo francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana. Působí na lublaňské univerzitě a na dalších akademických pracovištích.

Czech edition
Authors: Slavoj Žižek
Editors: Miroslav Petříček
Translated by: Martin Ritter
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
Design: Petr Babák and Jan Matoušek (laboratory)
City: Prague
Year: 2007
Pages: 274
ISBN/ISSN: 80-903452-8-X
Price: 250 CZK (9€)

Notes
Z anglického originálu Did somebody say totalitarismus? přeložil Martin Ritter 

Licence Creative Commons