english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976

edice umělecké publikace

Tato kniha je prvním kompletním vydáním akcí, instalací a intervencí (1976-2005) Jiřího Kovandy. Úprava knihy a přiložené fotografie a strojopisné texty kopírují formát A4, který umělec používal v 70. a 80. letech pro dokumentování svých výstav.

Kovandovi pomíjivé akce v 70. a 80. letech byly zaměřené na nové typy vztahů, které umělec navazoval se svými přáteli, ale i s anonymními lidmi na ulici. Kovandovy intervence a instalace z 80. let tvoří ironické reakce na americký minimalismus. Umělec je ’instaloval’ na nenápadných místech veřejného prostoru v době takzvaného socialistického realismu. Kniha představuje Kovandovy performance a intervence do roku 2005.

Kniha je kompletní dokumentací a formou diskursu se snaží zasadit Kovandovu tvorbu do dějin konceptuálního umění. Kniha obsahuje tři rozhovory: rozhovor Hanse Ulricha Obrista s Jiřím Kovandou; rozhovor českého teoretika a kunsthistorika Jiřího � evčíka s hlavním editorem časopisu Springerin Georgem Schöllhammerem; a rozhovory Víta Havránka s Pawlem Politem a Igorem Zabelem ve formě dopisů.

English edition
Authors: Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist, Pawel Polit, et al.
Editors: Vít Havránek
Translated by: Ivan Gutjérez, Philipp Angermeyer
Publisher: JRP Ringier, tranzit.cz
Distributor: JRP Ringier
City: Prague
Year: 2006
Pages: 127
ISBN/ISSN: 3-905701-74
Price: 25 €

Czech edition
Authors: Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist, Pawel Polit, et al.
Editors: Vít Havránek
Publisher: JRP Ringier, tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2006
Pages: 127
ISBN/ISSN: 80-903452-2
Price: 290 CZK (11 €)

Special Notes: www.kosmas.cz

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

autoři textů Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist, Pawel Polit, Georg Schöllhammer, Jiří Ševčík, Igor Zabel

České vydání
vydání první, Praha 2006
ISBN 80-903452-2-0
142 stran, 210 x 297 mm
grafická úprava: Petr Babák
distribuce Kosmas

Anglické vydání
JRP Ringier, duben 2006
ISBN 978-3-905701-74-6
146 stran, 297 x 210 mm, pevná vazba
grafická úprava: Petr Babák
distribuce JRP-Ringier 

Licence Creative Commons