english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jan Šerých: Jan Šerých se narodil 24.6.2083 mínus jedna

edice umělecké publikace

Katalog v širším výběru představuje práci Jana Šerých mezi lety 1999 až 2008. Obrazové části publikace (přes 200 barevných reprodukcí) jsou tematicky členěny tak, aby na jedné straně ukázaly šíři užívaných médií, a zároveň důsledné významové zaměření jednotlivých prací. S tímto členěním korespondují i texty monografie, jejichž autory jsou Vít Havránek, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, Václav Magid a Karel Císař, který se, spolu s Janem Šerých, rovněž podílel na koncepci publikace.

Jan Šerých (*1972) patří mezi důležité představitele mladé generace současného českého umění. Jeho práce v širokém spektru výrazových prostředků sahajících od malby a kresby přes instalaci až k videoprojekci navazují na konstruktivní a konceptuální tendence umění druhé poloviny 20. století. Spojuje je s nimi především jejich formální skladba. Za zdánlivě racionální konstrukcí je však zpravidla skrytý silný emocionální náboj, motivovaný skepsí k možnosti komunikace v současném světě. Obrací-li se autor k otázkám překladu mezi odlišnými prostředky sdělování jakými jsou digitální a analogová média či k problémům kódování, nechce tím zkoumat formální vlastnosti těchto oblastí, nýbrž k nim zaujmout kritický postoj. Otevřená komunikace s publikem je tak v jeho pracích zajištěna autorovým osobním nasazením.

Czech/English edition
Authors: Vít Havránek, Tomáš Pospiszyl, Jiří Ptáček, et al.
Editors: Jan Šerých
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2008
Pages: 127
ISBN/ISSN: 978-80-8725
Price: 300 CZK (12 €)

Special Notes: www.kosmas.cz

Notes
Česko-anglické vydání
Praha, 2008
ISBN: 978-80-87259-01-6
200 x 201 mm, měkká vazba
168 stran, ilustrace 207 barva
Koncepce katalogu: Karel Císař, Jan Šerých
grafická úprava: Jan Šerých
distribuce Kosmas (www.kosmas.cz) 

Licence Creative Commons