english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Hakim Bey: Dočasná autonomní zóna

edice navigace - svazek 0002

První kompletní překlad významného díla o historii i současnosti anarchie a paralelních sociálních struktur

...“Věřím, že extrapolací minulých a budoucích příběhů o „ostrovech v síti“ lze shromáždit důkazy o tom, že určitý typ „enklávy svobody“ je za naší doby nejen možný, ale že již existuje. Veškerý můj výzkum a spekulace vykrystalizovaly do konceptu Dočasné Automní Zóny /D.A.Z./.“

Czech edition
Authors: Hakim Bey
Editors: Vít Havránek
Translated by: Blumfeld
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2004
Pages: 88
ISBN/ISSN: 80-903452-1-2
Price: 120 CZK (5 €)

Special Notes: The book was published with support of the Ministry of Culture of the Czech Republic. 

Licence Creative Commons