english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Frantz Fanon: Psanci této země (Postkoloniální myšlení V)

edice navigace - svazek 0015

Frantz Fanon: Psanci této země
(Postkoloniální myšlení V)


Psanci této země Frantze Fanona jsou psychiatrickou a psychologickou analýzou dehumanizačních vlivů kolonizace na jednotlivce- muže a ženu, a na národ, ze kterých plynou širší sociální, kulturní a politické důsledky příznačné pro vznik sociálního hnutí za dekolonizaci osoby a lidu. Francouzský název knihy Les damnés de la Terre pochází z úvodních slov Internacionály, levicové hymny 19. století.

V úvodu knihy Psanci této země z roku 1961 podpořil filozof Jean-Paul Sartre Fanonovu obhajobu spravedlivého násilí kolonizovaných proti kolonizátorovi jako nezbytnou pro jejich mentální zdraví a politické osvobození. Sartre následně použil tento úvod v Kolonialismu a neokolonialismu (1964), politicko-filozofické kritice francouzského kolonialismu v Alžíru. Politické zaměření textu je zřejmé již v první kapitole nazvané „Concerning Violence“ (O násilí), kde Fanon kritizuje kolonialismus a jeho postkoloniální odkaz, pro který je násilí prostředkem katarze a osvobození od statusu koloniálního subjektu.

Kniha Psanci této země prostřednictvím kritiky nacionalismu a imperialismu představuje diskuzi nad osobním a společenským duševním zdravím, diskuzi nad tím, jak je jazyk (slovo) využíván k ustavení imperialistických identit, jako je kolonizátor a kolonizovaný, s cílem naučit a psychologicky zformovat původního obyvatele a kolonizátora do jejich příslušných rolí otroka a pána, a diskuzi nad rolí intelektuála v revoluci.

Czech edition
Authors: Frantz Fanon
Editors: Vít Havránek
Translated by: Dušan Špitálský (from French original Les damnés de la terre, Éditions la découverte, 1961, 2002 )
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KNIHY.MATTEROF.ART
Design: (laboratory) Petr Babák, Lukáš Kijonka
City: Prague
Year: 2015
Pages: 292
ISBN/ISSN: 978-80-87259-27-6
Price: 280 CZK (10 €)

Special Notes: illustrations: Mathieu Kleyebe Abonnenc, Fanon cou coupé, from 2001

Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

České vydání

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury ČR 

Licence Creative Commons