english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Eva Koťátková: Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části. Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961—1989

Edice umělecké publikace

Text Information/
Picture Gallery/

Rozpomnění se na traumatický okamžik dětství. Příběhy či projevy duševní jinakosti. Rituály a znaky kulturní alterity. Kostry podřízené vnitřnímu řádu institucí, odcizující fetiše, solidarita mezi zvířaty, snová práce, zrcadla, pravdivá promluva.

Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části je kniha, která není určena ke čtení, poněvadž obsahuje jen nemnoho slov. Autorka vede promluvu jako pitvu vytěsněných i nalezených obrazů, aniž by mluvila či užívala jazyk. Rozparcelovává tělo, odděluje údy, jež se kříží s domy nebo ptačími křídly. Žádný celek není jednotný, drží ho jen prozatímní a rozporné síly. Různorodost obrazů je znakem konfliktu forem i těl. Konfliktu mezi pouhým životem a normami společnosti či jejími disciplinárními institucemi.

Přístup Evy Koťátkové leží někde na hranici mezi exaktní pečlivostí vědeckého pracovníka a svobodnými možnostmi současného umělce a autorka dokáže oba tyto pohledy precizně vybalancovat.

Autorka se pohybuje na poli konceptuálního umění navazujícího na tradici 60. let, které je však v její tvorbě obohaceno hravostí a jistou nadsázkou. Přístup, který volí při zkoumání role jedince a jeho osobního prostředí ve společnosti, je sice hravý, nikoliv však jednoduchý, či povrchní. Koťátková skrze své realizace komunikuje s divákem resp. čtenářem, kterému je průvodcem při zkoumání dobře známých společenských vazeb, vztahů a rituálů. Vše však probíhá v rámci světa stvořeného skrze její osobitou imaginaci.

Intenzivněji se ve své tvorbě zabývá tématem společenské izolace a vlivu výchovy, v nedávné tvorbě pak vztahem profesionálního umění a umění duševně chorých. Základní techniky, které Koťátková používá, jsou kresba- mnoho jejích kreseb vzniká bez jasného záměru a představy, které se projeví teprve později ve výsledné formě a obsahu- dalšími médii jsou video a fotografované performance, které lze charakterizovat jako hravá prozkoumávání umělčina bezprostředního okolí- předmětů i lidí.


Eva Koťátková (narozena 1982 v Praze) je významná mladá česká umělkyně, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze a absolvovala studijní pobyty na SFAI v San Franciscu, ISCP v New Yorku, Sommerakademii v Salcburku, v Museumsquartieru ve Vídni, na Akademii výtvarných umění ve Vídni a jinde. Je laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého a v současné době je doktorandkou na Vysoké škole výtvarných umění v Praze. Účastní se výstav u nás i v zahraničí, mezi jinými například 6th Liverpool biennial v Tate Modern Liverpool, 11e Biennale de Lyon nebo 18th Sydney biennale.

Czech/English edition
Authors: Eva Koťátková
Editors: Vít Havránek, Eva Koťátková
Translated by: Phil Jones
Publisher: tranzit.cz
Distributor: JRP-Ringier, KOSMAS
Design: Adéla Svobodová
City: Prague
Year: 2015
Pages: 712
ISBN/ISSN: 978-80-87259-31-3 (tranzit.cz) 978-3-03764-361-7 (JRP|Ringier)
Price: 780 CZK

Notes
OBJEDNÁVEJTE ONLINE V NAŠEM KNIHKUPECTVÍ

Kniha vychází jako 12. svazek knižní řady „tranzit series“, zaměřující se na středo- a východoevropské umělce, editor série: Vít Havránek.


Publikováno v roce 2015 jako dvousvazkové vydání společně s texty Eva Koťátková: Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části; Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961–1989


Kniha vychází díky laskavé podpoře hunt kastner, Praha a Meyer Riegger Berlin / Karlsruhe, kteří zastupují práci Evy Koťátkové.

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky. 

Licence Creative Commons