english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Marcel Duchamp: Rozmluvy s Pierrem Cabannem

edice navigace - svazek 0018

Text Information/
Picture Gallery/

Marcel Duchamp: Rozmluvy s Pierrem Cabannem

Kniha je nejrozsáhlejším Duchampovým mluvený komentářem, jehož kouzlo spočívá v jednoduchosti, s jakou svůj komplexní přístup k práci, životu a umění tlumočí. S citáty z této knihy se setkáme jak v učebnici pro základní školu, uvádějící děti do problematiky moderního umění, tak v komplikovaných textech o filozofii umění, estetice a dějinách umění dvacátého století. Duchampovy postoje nabízejí zcela nový pohled na dějiny zobrazování, funkci umění a jsou nutnou četbou pro ty, kdo si chtějí vytvořit názor na bouřlivý vývoj umění ve 20. a 21. století.

Přelomový význam Duchampova díla zpochybňujícího vývoj umělecké reprezentace, začíná být v širším kontextu uznáván až díky umělcům a teoretikům konceptuálního umění,
minimalistického umění a popartu na počátku šedesátých let. V nemalé míře k tomuto přesunu těžiště od sítnicového k mozkovému, jež bylo pro druhou polovinu 20. století
příznačné, přispěla tato kniha.

Kromě rozmluv kniha obsahuje předmluvy Pierra Cabanna ke třem historickým vydáním z let 1966, 1976 a 1995. Spíše než Duchampovy práce se tyto předmluvy relevantně dotýkají přijetí rozmluv a zprostředkovávají nám dobové reakce, jež vyvolaly.

Notes
OBJEDNÁVEJTE ONLINE V NAŠEM KNIHKUPECTVÍ

České vydání
autor: Marcel Duchamp, Pierre Cabanne
editor: Vít Havránek
překlad: Anna Žilková
grafická úprava: (laboratoř) Petr Babák, Lukáš Kijonka
vydal: tranzit.cz (www.tranzit.org)
Praha, červen 2017
ISBN 978-80-87259-39-9
158 stran
Cena: 290 CZK (11 euro)

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky. 

Licence Creative Commons