english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pojď blíž: antologie textů k bienále

Tereza Stejskalová & Vít Havránek (Eds.)

Publikace vyšla k příležitosti konání prvního ročníku bienále Ve věci umění a zabývá se různými perspektivami třídních, rasových a genderových rozdílů, které se projevují ve specifickém kontextu postsocialistických států v historii i současnosti.

Zaměřuje se na umění jakožto jedinečný jazyk, který může zprostředkovat různé zkušenosti třídních, rasových a pohlavních odlišností, a současně se soustřeďuje na emoce, intimitu a péči. Sborník obsahuje již vydané texty i zcela nové příspěvky od osobností působících ve společenských vědách, politologii či dějinách umění, a rovněž od umělkyň a umělců z východní Evropy, Asie a USA. Antologii vydává tranzit.cz paralelně ve dvou jazykových verzích – české a anglické – a jejími editory jsou Tereza Stejskalová a Vít Havránek, kurátoři bienále Ve věci umění 2020.Autoři a autorky textů:
Jérôme Bazin, Heather Berg, Pavel Berky, Anna Daučíková, Patrick D. Flores , Isabela Grosseová, Vít Havránek, Marie Iljašenko, Rado Ištok, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Kateřina Lišková, Ewa Majewska, Tuan Mami, Alice Nikitinová, Alma Lily Rayner, Sarah Sharma, Jiří Skála, Adéla Souralová, Edita Stejskalová, Tereza Stejskalová, Matěj Spurný, Ovidiu Tichindeleanu, Simone Wille 


Notes
OBJEDNÁVEJTE V NAŠEM ONLINE KNIHKUPECTVÍ

Pojď blíž: antologie textů k bienále

Editoři: Tereza Stejskalová, Vít Havránek

Vydává tranzit.cz

Design: Laura Pappa

Distribuce (ČR/svět): Kosmas, ArtMap / Sternberg Press

14 × 21 cm, 296 stran, paperback

KOUPIT 

Licence Creative Commons