english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Barbora Klímová: Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století.

edice umělecké publikace

Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století.

Každá z pěti kapitol je věnována jednomu tvůrci nebo dvojici autorů. V prostředí státem řízené kulturní politiky se svobodně uvažující umělci v Československu dané doby pohybovali „na okraji“ společnosti. Vytvářeli různé komunity, alternativní zóny, nebo dokonce alternativní instituce. Tak se text dotýká i společenství sdružených experimentální tvorbou, jejího prostředí a kontextu. Vybrané lokálně specifické moravské enklávy jsou zde srovnávány s obdobnými v Čechách a na Slovensku. Zmiňuje se tu i o odlišná situace v dalších zemích východní Evropy, které se shodně ocitly pod tlakem politické diktatury. Příklady se vztahují také ke globálnímu hnutí konceptualismu.

Czech edition
Authors: Barbora Klímová
Editors: Barbora Klímová, Tomáš Pospiszyl
Translated by: John Comer
Publisher: tranzit.cz, VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění
Distributor: KOSMAS
Design: Filip Cenek
City: Prague
Year: 2014
Pages: 246
ISBN/ISSN: 978-80-87259-21-4
Price: 390CZK (18 €) 

Licence Creative Commons