english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Odkrývání solidarity

Jak číst historii skrze feministické a solidární způsoby vyprávění?

V rámci nadcházejícího bienále Ve věci umění 2024 a ve spolupráci s Památníkem Lidice a Lidickou sbírkou výtvarného umění zve tranzit.cz na setkání s umělci Zbyňkem BaladránemNikitou Kadanem a Martou Popivodou, kteří se podělí o poznatky ze svého výzkumu pro bienále zaměřeného na otázky politiky paměti, solidárních uměleckých sbírek, muzea zprostředkovávající procesy výzkumu a feministického vyprávění v souvislosti se složitou historií Lidic.

Formou performativní procházky se filmařka Marta Popivoda bude zabývat intervencemi do krajiny Lidic – od jejího zničení po rekonstrukci – optikou krajinné dramaturgie a feministického vyprávění. Podělí se o svůj zájem o tuto souhru ztělesněných lidských a více než lidských zkušeností a bude hovořit o své práci o antifašistické paměti a o své vlastní praxi naslouchání, která se ptá: Čí jsou hlasy, kterým nasloucháme? Jak příběhy putují z jednoho těla do druhého?

Po představení solidární Lidické sbírky výtvarného umění jejím kurátorem Miloslavem Vorlíčkem se ukrajinský umělec Nikita Kadan podělí o své zkušenosti s prací s významnou sbírkou moderního umění Muzea sovětského umění v Kmytivu v kontextu probíhající imperialistické invaze Ruska na Ukrajinu, politiky dekomunizace a krizové situace muzeí a uměleckých sbírek v zemi obecně.

V otevřené diskusi moderované kurátory bienále Alekseiem Borisionokem a Katalin Erdődi se tři pozvaní umělci*kyně podělí o své názory na praktiky odporu, solidarity a vzpomínání a budou zkoumat napětí mezi pamětí a historií, ideologií a každodenním životem.
Po rozhovoru následuje promítání experimentálního dokumentárního filmu Marty Popivody Landscapes of Resistance (v angličtině s českými titulky), který vypráví příběh Sonji, jedné z prvních ženských partyzánek v Jugoslávii, prostřednictvím současných záběrů krajiny, která byla svědkem různých událostí jejího života v odboji, a také intimních záběrů Sonji v jejím domě, kde vypráví ve kterém odhaluje své vzpomínky a diskutuje o politice, přičemž citlivé detailní záběry proměňují její tělo a okolí v lidskou krajinu.

Více informací o umělcích*kyních na webu matterof.art

Událost je finančně podpořená Evropskou unií – NextGenerationEU, Česko-německým fondem budoucnosti a Hlavním městem Praha.

Paralelně bude probíhat dětský program vedený Johanou Novotnou: Hledání pokladů, tajná mapa.

Místo konání

Památník Lidice, Lidická galerie

Datum a čas

2. prosince 2023, 14:00 – 20:00

Zdarma autobusová přeprava z Prahy do Lidic a zpátky, organizovaná tranzitem:

Praha, Letenská pláň, parkoviště u zastávky Sparta → Památník Lidice, odjezd ve 13:00

Lidická galerie → Praha, odjezd ve 20:00

Rezervovat místo v autobuse.


Veřejná doprava z Prahy:

Bus ze Zličína nebo z nádraží Veleslavín → Lidice, Památník

Harmonogram

14:00–15:15 

Památník Lidice (stálá expozice)

Přivítání a krátký úvod od Katalin Erdődi and Alekseie Borisionoka, kurátorů biennale Ve věci umění 2024

Landscape Dramaturgy and Feminist Storytelling
Performativní procházka a artist talk s umělkyní Martou Popivodou

Výchozí bod: Památník Lidice → Lidická sbírka výtvarného umění

15:15–15:30

Lidická sbírka výtvarného umění

Přivítání a úvod do Lidické sbírky výtvarného umění od Miloslava Vorlíčka, kurátora sbírky

15:30–16:00 

Lidická sbírka výtvarného umění (promítací místnost)

Excavating Solidarity / Odkrývaní solidarity
Artist talk s Nikitou Kadanem

16:00–16:15 přestávka 

16:15–18:00 (96 min film)

Lidická sbírka výtvarného umění (promítací místnost)

Marta Popivoda: Landscapes of Resistance (Krajiny odboje) (2021, 1h 36min)

V angličtině s českými titulky

cca. 18:00–18:30

Pauza s kávou, čajem, něčemu drobnému k jídlu

18:30–19:30

Lidická sbírka výtvarného umění (promítací místnost)

O odporu, solidaritě a vzpomínání
Otevřená diskuze mezi Martou Popivodou, Nikitou Kadan, Zbyňek Baladránem, s Q&A. Moderovaná Katalin Erdődi a Alekseiem Borisionokem.

20:00

Odjezd do PrahyExternal Links
Rezervace místa – zdarma autobusová přeprava
Facebooková událost

 

Licence Creative Commons