english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Podhoubí Litvínov

Solidární síť pro sdílení času, zkušeností i prostředků, ke kterým nemáme všichni stejný přístup: Náš nový projekt probíhá v centru Libuše v Litvínově během září

Program litvínovského prostoru pro sdílenou kulturu Podhoubí probíhá po celé září 2021 v budově centra Libuše. Uskuteční se např. výtvarný workshop, rapová dílna a den věnovaný tvorbě videa. Události se konají v místním sousedském domě Libuše a jeho okolí a jsou otevřené bezplatně všem místním i vzdálenějším návštěvníkům. Aktuální přehled událostí najdete na www.matterof.art/cz/projekty/podhoubi-litvinov

Iniciativa Podhoubí vznikla se záměrem podpořit komunitu v litvínovském Janově a rozšířit zde vznikající solidární síť pro sdílení času, zkušeností i prostředků, ke kterým nemáme všichni stejný přístup. Zázemí projektu je ve zdejším sociokulturním centru Libuše, které dlouhodobě rozvíjí komunitní život obyvatel Janova.

Autorkami projektu, který rozvíjí vzájemné poznávání, budování důvěry a nacházení hranic dialogu, jsou umělkyně Bára Bažantová a antropoložka Lenka Podroužek Polčová.

Podhoubí je součást projektu tranzit.cz Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě financovaného z Fondů EHP a Norska v programu Kultura. 

Licence Creative Commons