english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Centrum a periferie: kulturní pouště ve východní Evropě

Dvouletý projekt tranzit.cz/bienále Ve věci umění. Probíhá v letech 2021–2023 ve spolupráci s OsloBiennalen. Projekt je financovaný z Fondů EHP a Norska.

Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě je dvouletý projekt platformy bienále Ve věci umění, který organizuje tranzit.cz ve spolupráci s OsloBiennalen. Projekt je financovaný z Fondů EHP a Norska.

Mocenské vztahy prostupují umělecké pole a vytváří hierarchie - mezi diváky, účastníky, uvnitř uměleckých institucí, mezi umělci a dalšími aktéry uvnitř i vně uměleckého pole. Jsou determinované společenskými a ekonomickými podmínkami definují umění a nakolik a pro koho je dotyčné umění přístupné, ale nikdy tak nečiní beze zbytku. Jak je možné nabourávat stávajíci mocenské konfigurace z pozice někoho, kdo je jimi sám prostoupen? Kde se bere a jakou roli hraje touha umělce, kurátora, produkčního a dalších aktérů narušovat tato mocenská schémata, vytvářet spolupráce, které se zdají nemožné, vztahy, které nevyhnutelně naráží na velké sociální, kulturní rozdíly? Jak vytvářet vztahy a spolupráce s druhými a na základě těchto vztahů proměňovat vlastní institucionální praxi a přemýšlet o tom, nakolik se do těchto vztahů otiskují různé socioekonomické procesy (např. gentrifikace, revitalizace, strategie státního financování umění).

Projekt se zaměřuje na okrajové a hraniční formy umělecké tvorby a proměny uměleckých strategií, které vstupují do otevřených a aktivních vztahů s dalšími disciplínami a komunitami. Obrací pozornost současně k vnitřní podstatě i vnějšímu kontextu uměleckého provozu. Obracíme svou pozornost na lidi s nejrůznější zkušeností a pocházejících z nejrůznějších sociálních tříd a v dialogu a spolupráci s nimi hledáme různé nové (či nově objevené staré) obsahy a formáty uměleckého, kulturního dění.

V rámci projektu pořádáme umělecké a kurátorské rezidence v Praze a v Oslo, iniciujeme vznik nových uměleckých děl a podílíme se na jejich produkci a financování, publikujeme diskusní podcastovou sérii, organizujeme veřejné diskuse a workshopy a projekt vyvrcholí mezinárodní výstavou současného umění bienále Ve věci umění 2022.

Pro více informací prosím navštivtě oficiální webové stránky projektuExternal Links
Webové stránky projektu
Bienále Ve věci umění / Matter of Art
Fondy EHP a Norska

 

Licence Creative Commons