english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Bienále Ve věci umění 2022: výzva pro kurátor(k)y

Tranzit.cz vyhlašuje otevřenou výzvu, jejímž cílem je rozšíření týmu o členy a členky nové kurátorské pracovní skupiny. Úkolem skupiny bude vyvinout koncepci výstavy bienále Ve věci umění / Matter of Art (VVUMOA) pro rok 2022 v kontextu debat o tzv. dekolonizaci.

Téma plánovaného ročníku bienále reaguje na současné diskuse o dekolonizaci muzejních sbírek v USA i v Evropě a má ambici ukotvit tyto diskuse ve specifickém česko-slovenském a šířeji východoevropském kontextu.

Nově utvořený kurátorský kolektiv by měl toto téma uchopit, rozvinout a společně s týmem tranzit.cz připravit výstavní projekt a publikaci pro druhý ročník bienále Ve věci umění, který bude zahájen v červnu 2022. Prostřednictvím této výzvy budou vybráni tři členové/ky skupiny. Do výběrového řízení se mohou hlásit jednotlivci i kolektivy (kolektivy se mohou hlásit jako jeden subjekt/člen, nebo jako dvojice či trojice spolupracujících členů, z nichž každý bude považován za jednoho člena pracovní skupiny). Spolupráce je koncipována jako dvouletá a práce každého člena skupiny bude honorována částkou 80 000 Kč / 3000 Euro na rok. V případě zahraničních rezidentů budou pokryty také cestovní výdaje.

VVUMOA a tranzit.cz se řídí kodexem feministických institucí, a proto se budeme snažit vyjít vstříc všem, kteří mají pečovací povinnosti či další potřeby, a vytvářet pro ně optimální pracovní podmínky.

Zájemce žádáme o zaslání následujících dokumentů v českém, slovenském či anglickém jazyce na adresu info@matterof.art do 10. ledna 2021:


profesní životopis (zahrnující kontaktní informace);
návrh koncepčního uchopení bienále v kontextu současných diskusí o dekolonizaci kulturních institucí s ohledem na specifika východní Evropy (max. 3 NS).

Členy a členky kurátorské skupiny vybere tým složený ze zástupců a zástupkyň tranzit.cz – pořadatelské instituce bienále Ve věci umění.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@matterof.art

tranzit.cz je iniciativa v oblasti současné umění, jejímž hlavním partnerem je nadace ERSTE. Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020 uspořádal tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, za podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městských částí Prahy 1, Prahy 4 a Prahy 7 a Nadace Rosa Luxemburg.

tranzit.cz
Dittrichova 337/13
120 00 Praha 2
www.matterof.art
cz.tranzit.orgExternal Links
Bienále Ve věci umění
Tisková zpráva

 

Licence Creative Commons