english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Zatřeste muzeem

Workshop s Katerynou Lysovenko

Dílna pro předškolní děti z Ukrajiny pod vedením ukrajinské malířky Kateryny Lysovenko. Děti budou výtvarně zpracovávat zkušenost života v jiné zemi a novém prostředí. Lysovenko je v červenci a v srpnu 2023 v Praze na umělecké rezidenci v rámci bienále Ve věci umění 2023. Kapacita workshopu je v tuto chvíli naplněná.

Workshop pořádá tranzit.cz / bienále Ve věci umění ve spolupráci s Táborem solidarity. Akce je součástí umělecké rezidence Kateryny Lysovenko v Praze v roce 2023, která byla financována Evropskou unií – Next Generation EU.

Datum: 14. 8. 2023, 10:00-11:30
Místo: Tábor solidarity
Adresa: Mánesova 1656/88, Praha 2
Vstupné: zdarma
Jazyk: ukrajinština

Kateryna Lysovenko (*1989) je jednou z nejoceňovanějších mladých malířek na Ukrajině. Její jedinečný styl je ovlivněn ukrajinským naivním umění a socialistickým realismem. Je hluboce zakořeněný v jejím chápání malířských tradic a technik z jejího vzdělání v klasickém i současném umění v Oděse a Kyjevě. Pomocí široké škály námětů, včetně křesťanské ikonografie a klasických mýtů, maluje Lysovenko jemné portréty tématizujících osamělost. Lysovenko je malířka, která ve svých dílech zkoumá témata násilí, dějin umění, sounáležitosti a odcizení. Zaměřuje se na ruské a sovětské imperiální dědictví a zkoumá příběhy muzejních artefaktů, které byly přemístěny, uloupeny nebo zničeny. 

Licence Creative Commons