english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Práce v moderní době. Realistický portrét práce a současné umění.

Online diskuse za účasti Jiřího Skály, Sung Tieu, Lesii Kulchynské, Olgy Egorové (Tsaplya), moderují Tereza Stejskalová a Vít Havránek. Probíhá v rámci Allied – Kyiv Biennial 2021

Realistické hnutí v devatenáctém století začíná obrazem práce, zatímco ve dvacátém století se socialistický umělec věnuje zobrazování práce jako ústředního tématu, ať už pod patronací socialistického státu/sociálního státu, nebo v opozici vůči vládnoucím ideologiím. Sociálně realističtí malíři nebo sociálně dokumentární fotografové oslavovali dělníka a stavěli ho do pozice revolučního hybatele dějin. Vzhledem k nejisté a radikálně se měnící povaze pracovního života na počátku jednadvacátého století, kterou v poslední době urychlila pandemie COVID-19, není překvapivé, že se téma práce vrátilo jako ústřední zájem současných umělců a že mnozí z nich pracují na re-aktualizaci estetických konvencí a formálních tradic realismu. Mnozí se navíc různými způsoby vracejí ke kvintesenciálně realistické formě dělnického portrétu. Do jaké míry vědomě navazují na realistické konvence devatenáctého a dvacátého století? Jaký druh práce a třídy či skupiny je pro dnešní realismus ústřední? A jak současní umělci uvažují o konfrontaci středostavovského publika uměleckých institucí a lidí zobrazených v uměleckých dílech?

Událost bude probíhat v anglickém jazyce.

Práce v moderní době. Realistický portrét práce a současné umění.

Online diskuse
Pátek 12. listopadu, 18.00 CET
Délka: 90 minut

Diskutující: Jiří Skála, Sung Tieu, Lesia Kulchynska, Olga Egorova (Tsaplya).
Moderují: Tereza Stejskalová a Vít Havránek

Odkazy:
Program Kyjevského bienále
Živý stream na Facebook Live
Živý stream na Zoomu 

Licence Creative Commons