english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Moi Tran - Jak jinak hodnotit smutek? Kde leží naše hodnoty?

performance + diskuze s umělkyní o jejím výzkumu

Diskuse vedená vietnamskou umělkyní Moi Tran se bude týkat pozice vietnamské diaspory v České republice a migraci Vietnamců do východoevropských zemí. Bude příležitostí kolektivně se zamyslet, co znamená diaspora, její viditelnost či neviditelnost v zemích, kde se usadila. Složitý vztah mezi vietnamskou diasporou a komunitami usedlíků je charakterizován napětím mezi různými vlivy: národním a globálním, původním a cizím, první a druhou generací, tradicí a modernitou. Můžeme narušit myšlenkové a fyzické hranice, abychom zpochybnili tradiční definici diaspory? Zveme všechny, ať už jsou z většinové společnosti či menšinové komunity.

Moi Tran se narodila ve Vietnamu, je smíšeného vietnamsko-čínského původu. Její tvorba vychází z prožitku uprchlictví z válkou poznamenaného Vietnamu, zkušenosti diaspory a vykořenění. Tyto zážitky pojmenovává jako “nekonečné vykolejení identity.” Je umělkyní, výzkumnicí a designerkou žijící ve Velké Británii pohybující se na hraničním území mezi současným uměním a performance. Tran zkoumá intimní prostor jako sféru geopolitiky a místo, kde vzniká poznání. Využívá improvizaci a trvání, aby hledala alternativní způsoby protestu. Zkoumá vztahy mezi bezprostřední intimností a zkušeností viditelnosti ve veřejném prostoru. Tran vytváří scénáře, aby zkoumala činnosti, které určují, zda se někdo jeví jako přítomný či nepřítomný s cílem pochopit sociální rozvrstvení individuální a vztahové identity.

Display, Dittrichova 9, Praha 2
7. června 2019
18:30 performance - Hořet až do konce
19:00 diskuze s umělkyní o jejím výzkumu


Událost proběhne v angličtině
Vstup zdarma

Akce byla podpořena grantem Nadace současného umění a GESTOR ochranným svazem autorským.

fb událost zde

Photographer - Lexi Sun, Performer - Vanio Papadelli 

Licence Creative Commons