english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Symposium: S kým mluvíme? Co se mohou instituce (od)naučit od umělců?

symposium

Sympozium S kým mluvíme? Co se mohou instituce (od)naučit od umělců? je součástí prvního ročníku Ve věci umění, bienále současného umění, kurátorované Vítem Havránkem a Terezou Stejskalovou (Praha 2020).

O bienále Ve Věci umění
První edice bienále Ve věci umění se potýká s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, neporozumění, zlobu, agresi, únavu, apatii, lhostejnost, úzkost. Věnuje se emocím a tělu. S pocitem, že je nutné najít společné východisko, ohledává příčiny a společenské podmínky emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledá v minulosti, v přítomnosti, či na ně hledí z perspektivy možných scénářů budoucnosti.

Otázky sympozia
1) Je možné smysluplně, i když pouze dočasně, angažovat komunity, jichž nejsme sami součástí?

2) Jak jednat s primárním publikem (které se přímo podílí na uměleckých dílech) a sekundárním publikem (návštěvníky umělecké prezentace)?

3) Jak vytvořit skrze umění platformu, kde se budou moci setkávat a komunikovat lidé různých společenských vrstev, pohlaví, etnicity? Jak můžeme skrze umění smysluplně mluvit s komunitami, které jsou z jiného sociálního prostředí?

4) Jak uznávat a odměňovat práci primárního publika?

5) Jaké typy mocenských vztahů se ustavují mezi umělci a účastníky uměleckých akcí? Jaké jsou žádoucí a jaké jsou problematické?

6) Potřebuje umělec pro budování vztahů s publikem umělecké instituce? V jakém smyslu?

7) Jaké jsou předpoklady pro to, abychom mohli uměleckou instituci chápat jako veřejnou? Je to předmět sbírky (muzea, společnosti)? Je to přístupnost pro publikum z hlediska mocenské/ekonomické/kurátorské struktury?

8) Jaké způsoby práce se může umělecká instituce (od)naučit z praxe umělců, kteří zapojují a vytvářejí komunity a tak zviditelňují problémy dotyčné komunity? Jakým způsobem může být umělecká praxe inspirativní pro kritickou a sebekritickou uměleckou instituci, která nechce být pouze pro „osvícené“ publikum ale ani vytvářet primárně komerční program?

17. - 18. května 2019
Kampus Hybernská
Hybernská 4, Praha

Kampus Hybernská

harmonogram a další podrobnosti k akci budou zveřejněny v dubnu 2019

FB event here
Matter of Art Symposium
---

Účastníci symposia
- Illia Gladshtein (Ukraine)
- Dmitry Vilensky (Russia)
- Igor Stokfiszewski(Poland)
- Ruti Sela (Israel)
- Željka Blakšić (Croatia)
- Andang Kelana (Indonesia)
- Sráč Sam (Czech Republic)
- Jiří Skála (Czech Republic)
- Lucy Lopez (UK)
- Alex Martinis Roe (UK)
- Marc Wilson (UK)
- James McAnally and Brea James McAnally (USA)
- Marcus Steinweg (Germany)
- Emília Rigová (Slovak Republic)
- Jonas Staal (Netherlands)
- Saša Uhlová a Jan Bělíček (Czech Republic) 

Licence Creative Commons