english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Pražské jaro očima Romů - diskuse knihovny Romafuturismo / Prahakeri jara predal o Roma, le Romenca, abo mujal o Roma?

Pražské jaro pro Romy, s Romy, nebo proti Romům?

Přestože pražské jaro hraje určující roli v tom, jak Češi a Slováci chápou samy sebe a své dějiny, jen zřídka se diskutuje o tom, jakou roli v tomto dějinném okamžiku sehráli Romové a jak tyto události ovlivnily jejich životní, politické a ekonomické podmínky. Je přitom známo, že přelom 60. a 70. let byl obdobím rozkvětu romské kultury (především literatury) a vzniku klíčové organizace Svazu Cikánů-Romů. Existuje tu ale řada nezodpovězených otázek: Jak se romské elity a řadoví Romové stavěli k politické krizi v Československu a invazi vojsk Varšavské smlouvy? Jak pražské jaro a sovětská invaze proměnily oficiální a neoficiální postoje československého státu a společnosti vůči Romům? Pokusíme-li se nalézt odpovědi, možná nahlédneme tuto klíčovou historickou událost v jiném světle, než jsme byli dosud zvyklí.

Diskutovat přijde: Ladislav Goral (předseda spolku RomPraha), romistka Yevheniya Navrotska a Aladar Adam (předseda zakarptaské organizace Romani Jag) z Ukrajiny, historik Matěj Spurný a politolog Pavel Barša.
Moderuje: Václav Drozd

-------------------------------------------------
Prahakeri jara predal o Roma, le Romenca, abo mujal o Roma?

Vičinďam: Ladislav Goral (šeralo khatar o Rom Praha), Yevheniya Navrotska (e romistka), Aladar Adam (šeralo khatar zakarpatsko organizacija Romaňi jag), Matěj Spurný (o historikos), Pavel Barša (o poľitologos)
O moderatoris:: Václav Drozd

The avka, hoj e Prahakeri jara hiňi angluňi andre historija predal o Čechi the o Slovaka, ča čepo džal e duma pal oda, sar, the so andre ada historicko ačhiben kerenas o Roma u sar kala ačhibena perenas
pre lengero dživipen, poľiticko the ekonomicko situacija. Džanas, hoj sar pen phagenas 60 the 70 berša, romaňi kultura (but e literatura) džalas upre the has thoďi angluňi romaňi organitzacija Cikánů-Romů. Hin adaj but phučibena pal save na džanas. Sar romane bare manuša the o Roma dikhenas e poľiticko krizija andre Československo the so phenenas pre invazija, savi kerde o slugadža khatar e Varšavsko zmluva? Sar Prahakeri jara the sovjetsko invazija visarde oficialno the na oficialno goďi, savi has andre Československo štatos the sar o manuša dikhenas le Romen. Te rodaha so te phenel pale, šaj dikhas kada baro historicko ačhiben andre aver farba, sar pre late samas sikhade.

POZOR, DEBATA ZRUŠENA!

VELMI SE OMLOUVÁME, ALE VZHLEDEM K ODŘEKNUTÍ ÚČASTI NĚKOLIKA HOSTŮ (z rodinných i zdravotních důvodů) DEBATU RUŠÍME.


Téma debaty neupouštíme a věříme, že se nám podaří jej v dohledné době znovu otevřít, třebaže jinou formou.úterý / paraščuvine 19. června 2018, 18:30
Kampus Hybernská - Hybernská 4, Praha
Přednáškový sál za kavárnou


vstup na akci volný
akce proběhne v českém a ruském jazyce (s překladem do češtiny)

Pre diskuzija šaj aven hijaba
E duma džala andre čechiko the čeporo andre rusiko čhib, prethovaha andre čechiko čhib.

FB event here 

Licence Creative Commons