english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Vietnamská periodika v 50. a 60. letech 20. století: Kódované jazyky estetiky

přednáška

Souběžně s rozvojem uměleckých škol a muzeí ve Vietnamu od počátku do poloviny 20. století fungovala periodika jako kritická základna pro formulování myšlenek o umění. V popředí zájmu těchto periodik stály především literatura a literární jazyk, které byly mezi uměleckými obory nejlépe etablované. Periodika představovala společnou základnu, na níž spisovatelé a umělci mohli budovat, diskutovat a definovat vlastní pozice ve vztahu k modernímu a současnému umění a literatuře. Přednáška Chương-Đài VÕ je věnována časopisům Nhân Văn (Humanismus), Giai Phẩm (Díla) and Sáng Tạo (Záře), třem periodikům, která vycházela v 50. a 60. letech v Hanoji a Saigonu.

Časopisy Nhân Văn (Humanismus) a Giai Phẩm (Díla) se sídlem v Hanoji vyšly každý v roce 1956 jen v pěti číslech, než je zakázala nově ustavená vláda Vietnamské socialistické republiky (v Severním Vietnamu). Skupina spisovatelů, umělců a intelektuálů na Severu tato periodika využívala k publikování prózy a poezie coby kódovaných jazyků disentu, přičemž navenek uznávala kontrolu státu nad uměním. Časopis Sáng Tạo (Záře) se sídlem v Saigonu vycházel mezi lety 1956-1961. Přispěvatelé v něm Saigon prohlásili za centrum moderního vietnamského umění. Umělci Vietnamské republiky (v Jižním Vietnamu) nejenže zavrhli socialistický realismus, ale zároveň se distancovali i od abstraktního expresionismu a tím i amerického vlivu. Namísto toho se hlásili k internacionalismu, osvobozujícímu od přímého politickéh o mandátu. Po Ženevské konferenci, následované oficiálním rozdělením Vietnamu na Severní a Jižní, jsou tato tři periodika dokladem toho, jak mezi sebou spisovatelé a umělci debatovali o významu a směřování umění i humanitních věd, o vztahu mezi estetikou a politikou a o roli, jakou mají při budování národa hrát umělci a spisovatelé.

čtvrtek 14. června 2018, 7 p.m.
Display - Dittrichova 9, Praha


vstup volný
akce bude v anglickém jazyce

FB event here

Chương-Đài Võ působí jako badatelka v Archivu asijského umění (Asia Art Archive). Žije v Hongkongu a specializuje se na moderní a současné umění jihovýchodní Asie. Publikovala v česopisech Journal, Revues culturelles (vydává Institut national d’histoire de l’art), v Modern Quarterly (vydává Muzeum výtvarného umění v Taipeii), v antologii Film současné jihovýchodní Asie a v Časopise pro vietnamská studia. V minulosti získala postdoktorální stipendium Mellonovy nadace na MIT a řadu dalších stipendií a grantů od organizací Asian Cultural Council, Fulbright Program, the U. S. National Endowment for the Humanities a University of California Pacific Rim Research Program. 

Licence Creative Commons