english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

KŘEST KNIHY Tomáš Pospiszyl – An Associative Art History

Tomáš Pospiszyl – An Associative Art History: Comparative Studies of Neo-Avant-Gardes in a Bipolar World, Document Series, svazek #26, editoři Clément Dirie, Vít Havránek, Tomáš Pospiszyl, z českých originálů přeložil Iván Gutierrez, vydal tranzit.cz a JRP-Ringier ve spolupráci s Les presses du réel, 2017.

Antologie esejů Tomáše Pospiszyla je tvořena anglickými překlady dvou již v českém jazyce publikovaných knih Srovnávací studie (vydalo vyd. Agite /Fra, 2005) a Asociativní dějepis umění (vydal tranzit.cz, 2014). Kniha hledá místo českého, slovenského či obecně východoevropského poválečného umění v globálních dějinách. Cílem není neproduktivně porovnávat východní a západní neo-avantgardu či současné umění, ale pochopit a zprostředkovat specifika vzniku konkrétních uměleckých děl a způsoby, kterými mezi sebou komunikují. Publikace obsahuje úvod historika umění, profesora moderního a současného umění na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře Svena Spiekra – zakladatele a editora časopisu ARTMargins.

V průběhu večera neproběhne žádné čtení či jiná prezentace obsahu knihy. Hlavní program vytvoří chef Daniel González. Převládající tvůrčí strategií jeho speciálního menu bude propojování různorodých elementů. Místo lineárního myšlení nastolí významové souvislosti pomocí kontrastů a chuťových asociací.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomáš Pospiszyl (*1967) se zabývá uměním 20. a 21. století. Publikoval několik knih, od antologií teoretických textů, přes monografie až po studie na pomezí dějin umění a vizuálních studií. Vyučuje na AVU a FAMU v Praze.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 17. 4. 2018
18:00
klub AVU
U Akademie 172/4, 170 00 Praha 7 

Licence Creative Commons