english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Filmaři všech zemí, spojte se! & Zapomenutý internacionalismus

křest publikace & diskuze k výstavě

tranzit.cz srdečně zve na křest nové publikace Filmaři všech zemí, spojte se! spojený s komentovanou prohlídkou výstavy Biafra ducha. Studenti třetího světa v Československu. V rámci večera proběhne také diskuze moderovaný kurátorkou výstavy Terezou Stejskalovou, hosté: Dora Hegyi, Zsuzsa Laszlo, Eszter Szakácz, Vladislav Shapovalov a Vjera Borozan.Počítáno per-capita bylo největším poskytovatelem humanitárním pomoci Africe v letech 1955-1966 Československo. Československý rozhlas měl v šedesátých letech zvláštní vysílání v arabštině a svahilštině a v Praze existovala speciální univerzita pro studenty ze zemí s koloniální minulostí. Podobně intenzivní zájem o Třetí svět lze vysledovat u všech zemí bývalého východního bloku jako součást sdíleného kurzu tehdejší zahraniční politiky. V posledních letech se objevil nový zájem o odkaz těchto diplomatických vztahů nejen ze strany historiků a politologů, ale také ve sféře současného umění. Proč se dnes zabývat kulturní výměnou mezi východním blokem a Třetím světem?

Maďarské kurátorky Dóra Hegyi, Zsuzsa László, Eszter Szakács, ředitelka on-line platformy Artyčok a Národního muzea Černé hory Vjera Borozan a ruský umělec Vladislav Shapovalov přijdou prezentovat své projekty týkající se kulturních dopadů diplomatických vztahů mezi východním blokem a tzv. nezúčastněnými zeměmi a zapojí se do diskuse moderované kurátorkou výstavy Terezou Stejskalovou.

V rámci doprovodného programu proběhne rovněž křest publikace Filmaři všech zemí, spojte se!, kterou u příležitosti výstavy vydává tranzit.cz.

čtvrtek 14. prosince 2017
17:00 komentovaná prohlídka kurátorky
18:00 začátek diskuse

Veletržní palác, Národní galerie v Praze
Dukelských hrdinů 47, Praha

diskuze bude v anglickém jazyce
FB event here

---------------------------------------

Dora Hegyi, Zsuzsa Laszlo a Eszter Szakácz jsou kurátorky maďarské iniciativy pro současné umění tranzit.hu. Mimo organizaci výstav, seminářů a publikaci knih, vydávají mezinárodní časopis Mezosfera (mezosfera.org), jehož poslední číslo se věnuje celospolečenské amnézii historie vztahů mezi východní Evropou a tzv. Třetím světem a možnostem jejich aktualizace.

Vladislav Shapovalov je ruský umělec, jehož poslední projekt Image Diplomacy se zabývá celosvětovou distribucí sovětských propagandistických fotografických výstav. Naposledy tento projekt vystavoval ve V-A-C Foundation, Moscow Museum of Modern Art a AR/GE Kunst Bolzano, Itálie. http://www.vladislavshapovalov.com

Vjera Borozan je kurátorkou a ředitelkou on-line platformy Artyčok a Národního muzea Černé hory, která již delší dobu zkoumá velkou sbírku afrického umění, jíž muzeum získalo v době Titovy Jugoslávie.External Links
výstava Biafra ducha. Studenti z třetího světa v Československu

 

Licence Creative Commons