english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Feminist (Art) Institution - Jana Kapelová: Nylonové súvislosti

čtení a performance

Projekt Nylonové súvislosti sa dotýka témy prekarizácie v oblasti kultúry a umenia - skúma stav ekonomickej a spoločenskej neistoty a frustrácie plynúcej z nestabilnej a nedostatočne finančne ohodnotenej práce. Performovanie výpovedí zostavených do podoby fiktívnych dialógov pomenúva súvislosti, ktoré sú síce všeobecne známe, no obchádza sa okolo nich potichu, alebo len s malou mierou kritiky a takmer žiadnou iniciatívou usilujúcou o ich zmenu. Sú typické pre oblasť kultúry, ako aj pre ďalšie oblasti, kde je práca stotožňovaná viac so životným poslaním než s obživou.


Umelecká prax Jany Kapelovej (1982) je často zameraná na tému práce, osobného naplnenia a odcudzenia (alienácie), na fungovanie a vzťahy v rámci umeleckej komunity ako špecifického spoločenstva. Jej práce pritom majú jasne definovaný cieľ, prostredníctvom osobnej emancipácie byť príspevkom k pozitívnej spoločenskej zmene.

čtvrtek 23. listopadu 2017, 19:00
Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha


vstup volný
večer proběhne v českém / slovenském jazyce

FB event hereExternal Links
Jana Kapelova

 

Licence Creative Commons