english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Žena a literatura v arabském světě

beseda

České literární centrum a tranzit.cz zvou na besedu:

Hraje pohlaví autora roli? Jaká témata řeší evropské a arabské spisovatelky a v jakých kontextech vnímá jejich tvorbu odborná a laická veřejnost? Egyptský bohemista Khalid El Biltagi a český arabista František Ondráš besedují na téma literatury psané ženami. Moderuje Tereza Jiroutová Kynčlová.

hosté:

* Khalid El Biltagi je přední egyptský bohemista, docent katedry slovanských jazyků Káhirské univerzity a propagátor české a slovenské literatury v Egyptě. Dlouhodobě pobýval v České republice i na Slovensku: v Praze získal doktorát na FF UK, v Bratislavě pracoval jako lektor arabštiny. Působí také jako tlumočník a překladatel z češtiny a slovenštiny. Do arabštiny přeložil mnoho klasických i současných děl české literatury (mezi „jeho“ autory patří Emil Hakl, Petra Hůlová či Zuzana Brabcová). Sestavil antologii textů českých a slovenských autorů v arabštině Ze srdce Evropy, antologii slovenských spisovatelek a další výbory. Na odborné úrovni se zabývá českou gramatikou a sémantikou, především ve srovnání s arabštinou, a teorií překladu.

* František Ondráš vyučuje od roku 1995 na Filosofické fakultě UK na oboru arabistika. V letech 1990–1995 vyučoval český jazyk, českou literaturu a kulturu na Jazykové fakultě Univerzity Ajn Šams v Káhiře. Docent Ondráš se specializuje na klasickou i moderní arabskou literaturu a kulturu a na umělecký překlad arabské (a české) literatury, mezi jinými přeložil novelu egyptského spisovatele Sun‛alláha Ibráhíma do češtiny a texty Milana Kundery a Jaroslava Seiferta do arabštiny. Je autorem několika monografií o moderní arabské próze či statí o ženských hrdinkách a autorkách arabské narativní tvorby.

* Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D., vyučuje na Katedře genderových studií FHS UK. Vystudovala anglistiku-amerikanistiku a politologii na FF UK a následně genderová studia na FHS UK. Zabývá se postkoloniálními studii z hlediska genderových analýz, současnou americkou etnickou literaturou, chicanskou literaturou, teorií hranice, regionalismem v literatuře USA a feministickou literární kritikou. V roce 2011 vydala společně s Dagmar Pegues knihu Cesta Amerikou: Antologie povídek regionálních spisovatelek, podílela se na sborníku Richarda Müllera a Josefa Šebka Texty v oběhu: Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře (2014).

úterý 7. 11. 2017 19:00
tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha


vstup zdarma

FB event hereExternal Links
České literární centrum

 

Licence Creative Commons