english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Ukrajina: Umění jako odpověd na výzvy společnosti

promítání a prezentace projektu

Poslední dekáda politického života na Ukrajině je definovaná revolucemi. Bylo to období rozporuplných změn: nárůst protestní aktivity a posílení nacionalistického diskurzu na jedné straně, rozvoj feministického a LGBT hnutí a občanské společnosti na straně druhé. Současná Ukrajina zatažená do války vnější agresí z ruské strany prochází také obtížným obdobím vnitřního boje mezi různými ideologiemi. Od Oranžové revoluce v roce 2004 se umělecká scéna v zemi stala politicky a sociálně angažovanou. V průběhu posledních let, po Maidanské revoluci z let 2013-2014, začalo umění aktivně reagovat na prodělané traumatické zkušenosti. Vzhledem k tomuto společenskému pozadí se některé problémy jako práva žen, migrantů a LGBT komunity podstatně zhoršily.

Oksana Briukhovetska bude zasazovat feministická a genderová témata do kontextu umělecké scény a společnosti obecně, nabídne srovnání perspektiv současné situace na Ukrajině společně s dalšími post-sovětskými a východoevropskými zeměmi. Představí svůj feministický projekt, který kurátoruje již několik let.

Lesia Kulchynska zváží umělecké strategie rozvíjející se v odpovědi na výzvy společenské reality a bude prezentovat svůj výzkum na téma jak násilí a cenzura zasahují do kulturní sféry.

Oksana Briukhovetska
Umělkyně, kurátorka, publicistka. Je designérkou a kurátorkou výstav Visual Culture Research Centre (Kyjev) od roku 2009. Kurátorovala výstavní projekty Childhood Uncensored (2011), Ukrainian Body (2012), Lockout (2014), Motherhood (2015), What in Me Is Feminine? (2015) a Textus. Embroidery, Textile, Feminism (2017). Zabývá se tématy feminismu, gengeru, těla, práce a sociálního vyloučení.

Lesia Kulchynska
Kurátorka, badatelka, přednášející a publicistka, PhD filmových studií. Pracuje ve Visual Culture Research Center (Kyiv) od roku 2011. Mezi jejími kurátorskými počiny jsou projekty: Ukrainian Body (2012), Unrendered Spaces (2011-2014), diskuzní platforma Between Revolution and War (2014), výstava a výzkumný projekt Some Say You Can Find Happiness There (2015), The School of the Lonesome program of The School of Kyiv – Kyiv Biennial 2015, performance a výstava The Raft CrimeA (2016). Zabývá se teorií obrazu a oblastí filmové teorie.

pátek 3. listopadu 2017, 19:00
tranzit office, Dittrichova 13


Oksana Briukhovetska a Lesia Kulchynska jsou jako členky Visual Culture Research Centre účastnicemi programu tranzit.cz Institution in Residence


free entrance
the event will be held in English
FB event hereRelated
Institution in Residence 2017

External Links
Visual Culture Research Centre

 

Licence Creative Commons