english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Tomáš Svoboda: Like A Movie

Text Information/
Picture Gallery/

Kino v hlavě

Film je v různých podobách přítomen ve významném počtu děl Tomáše Svobody. Filmový jazyk i reálie přitom Svoboda nejčastěji používá tak, abychom si jich na první pohled všimli: Kulisa neskrývá, že je kulisou. Děj filmu je zprostředkován jiným než filmovým médiem. Pohyb ve filmu je konfrontován s pohybem v prostoru diváka. Principy filmové montáže jsou redukovány na co nejnázornější příklady. Postupy filmové výroby a konvence spojené se sledováním jejích výsledných produktů Svoboda vystavuje různým vychýlením z jejich běžné podoby.

To, co film dělá filmem, Svoboda z kinematografických děl nejčastěji vypreparovává a prezentuje mimo je samé, nejčastěji v podobě prostorových instalací, galerijních projekcí nebo děl blížících se postupům konceptuální literatury. Filmová skladba je v nich opět rozložena, filmové mechanismy jsou vyjmutím z přirozeného prostředí učiněny viditelnějšími, dokonce zranitelnějšími: přestáváme jim věřit a začínáme je chápat. Svoboda od sebe odděluje jednotlivé vrstvy tvorby filmového významu, aby tak vytvářel významy vlastní. Výstava v galerii tranzitdisplay je jakousi retrospektivou podobných Svobodových „filmových preparátů“. Ohlédnutí je v tomto případě předehrou k nové syntéze. Tomáš Svoboda dokončuje celovečerní film, v němž realitu filmu a realitu života promíchává v rámci kinematografického díla vázaného na prostředí kina. I v něm se však snaží ukázat, že film v konečné instanci vzniká až v naší hlavě.
Tomáš Pospiszyl

Tomáš Svoboda je jedním z nejzajímavějších umělců své generace, spoluzakladatel galerie Display a také čerstvě novým pedagogem na Akademii výtvarných umění, kde vede ateliér Nových médií.

Posledních několik let se zabývá filmovým vyprávěním a jeho vztahu k pojímání reality v běžné řeči. Tranzitdisplay je spoluproducentem jeho nového ambiciózního filmového projektu, ve kterém nabízí syntézu svého několikaletého konceptuálního myšlení.

Tomáš Svoboda: Like A Movie

16. 12. 19:00 Vás zveme na vernisáž výstavy Tomáše Svobody: Like a Movie. Výstava potrvá do 28. února 2016

otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons