english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Jiří Valoch: Merde (14.10-29.11. 2015)

Text Information/
Picture Gallery/

Srdečně vás zveme na výstavu Jiřího Valocha: Merde (vernisáž 13. 10. 2015 od 19,00; výstava trvá od 14. 10. do 29. 11. 2015)
U příležitosti výstavy vydal tranzit.cz básnickou sbírku
Jiřího Valocha Bílé listy (1964–1968) a edici multiplu fotoakce
Vyslovení slova hrouda z roku 1970.

Kurátoři výstavy: Ondřej Chrobák a Jana Písaříková

Jiří Valoch / *1946 / se na konci 60. let zařadil mezi stěžejní představitele mezinárodního hnutí Vizuální poesie. Během tří dekád vytvořil obdivuhodné množství textů určených stejně tak ke čtení jako k dívání. Lze je bezpochyby vnímat jako jednu z nejpozoruhodnějších uměleckých interpretací východisek strukturalistické jazykovědy, jako radikální a nonkonformní přístup k bílé ploše papíru, limitům slova a psaní. Výstava Merde je zároveň i analýzou specifického pojmosloví, kterým svou tvorbu průběžně artikuloval a šířil, věrný své pozici teoretika umění obdařeného břitkým intelektem a smyslem pro nadsázku.

Výstava je výstupem dvouleté „archeologické“ práce
v bytě na Jugoslávské 46a v Brně. Na této adrese žije od
dětství Jiří Valoch, konceptuální umělec, kurátor, teoretik
a sběratel umění. Sedimenty aktivit ve všech zmíněných
rolích, které zde ukládal více než padesát let, proměnily
byt v unikátní naleziště. Uložení uměleckých předmětů
a jejich dokumentace nepodléhaly žádné následné selekci
a systému – Valoch před (sebe)archivací programově
upřednostňoval jiné činnosti a zpracování shromážděného
materiálu delegoval na Moravskou galerii v Brně, které
jej velkoryse daroval. To se týká rovněž uměleckých
aktivit Jiřího Valocha, které jsou předmětem současné
výstavy. Z fragmentů objevovaných na různých místech se
postupně skládá základní, byť zatím torzální fyzický katalog
jeho díla. Důsledně využívá terminologii a kategorizaci,
kterou Valoch-teoretik aplikoval na práci Valocha-umělce.
Výstava má formu praktické taxonomie zatím nalezeného
a identifikovaného materiálu, předkládaná konstelace
však tvoří základní panorama Valochova systematického
průzkumu a zaujetí při práci s textem. V metaforické rovině
lze konstatovat, že Jiří Valoch žije více uvnitř textu než ve
vlastním bytě. Název výstavy nejen odkazuje na slovo, jejž
umělec opakovaně aplikuje, ale je současně souzněním
s jeho podvratným potenciálem.


Bílé listy
Původně Jiří Valoch připravil rukopis Bílých listů k vydání pro brněnské nakladatelství Blok v roce 1968. Kniha byla zařazena do edičního plánu, byla vysázena a opatřena čtyřmi minimalistickými ilustracemi Dalibora Chatrného. Podle svědectví Jiřího Valocha měla mít čtvercový formát přibližně o rozměrech 20 × 20 centimetrů. Vydání knihy však překazila invaze v srpnu 1968, respektive následující normalizace, která na přelomu 60. a 70. let zasáhla do práce a personálního složení redakce nakladatelství....

Výstava vznikla ve spolupráci s Moravskou galerií

Vernisáž 13.10. 19:00

Jiří Valoch: Merde (14.10-29.11. 2015)

otevírací doba út-ne 12.00 - 18.00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
www.tranzit.org 

Licence Creative Commons