english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

MA’AMINIM, věřící

Text Information/
Picture Gallery/

Výstava „Ma'aminim, věřící“ využívá kontextu francouzského departmentu Seine-Saint-Denis jako ohniska politických a sociálních bojů, které v minulém století otřásaly Francií. Prostřednictvím artikulace různých soukromých a veřejných sbírek i dalších různorodých předmětů je výstava tímto kontextem pronásledována a neusiluje o jeho ilustraci. Předkládá volnou poetickou montáž filmů, plakátů, uměleckých děl i nástrojů militantních hnutí nalezených během našeho výzkumu, přičemž jejich rozsah sahá od idealistických impulzů až po temné vize.

„Věřícími“ se zde míní političtí věřící, kteří bojují za ideál a mají v úmyslu změnit svět prostřednictvím kolektivní akce. Ti, kdo se generaci za generací odhodlávají brát na sebe rizika a stavět se realitě cestou vytváření forem. Ti, kdo sní o budoucnosti prostřednictvím vymýšlení kritických předmětů přímo se odrážejících zpět do jejich současnosti.

Kurátor: Guillaume Désanges, asistentky kurátora: Marine Eric a Cybèle Mavrokordopoulou

8. 6., 18:00 přednáška: Olivier Hadouchi,
19:00 Vernisáž a komentovaná prohlídka s kurátorem


otevírací doba
út — ne 12 — 18h
Dittrichova 9/337, Praha 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz

hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2 

Licence Creative Commons