english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Ivan Moudov: Certifikát Autentičnosti

Text Information/
Picture Gallery/

Chtěli byste se stát vlastníky uměleckého díla?

Chtěli byste přispět k rozvoji a pokroku v oblasti současného umění?

Máte peníze?

Pokud ano, máme pro vás řešení.
Výsledek rezidence Ivana Mouldova v centru Tobačna 001 CC je přehledová výstava v podobě umělcova katalogu. Každá stránka vystaveného katalogu je originálním dílem, které se návštěvníkům galerie nabízí za přijatelnou cenu. Všechny stránky katalogu obsahujícího reprodukce umělcových prací jsou na prodej, stejně tak i stránky obsahující texty od různých autorů. Zakoupením stránky zájemce oficiálně potvrdí publikaci příslušné stránky v katalogu a stane se tak jeho spolueditorem. Jméno vlastníka stránky a tím i vlastníka uměleckého díla bude otištěno v tiráži, pokud si kupující nebude přát zůstat v anonymitě. Vlastník jednotlivé stránky se také stane vlastníkem všech teček na ní. Tato osoba se stane jejich výlučným vlastníkem, neboť umělec je na vytištěné stránky určené k prodeji dopíše ručně. Konečná verze katalogu určená pro širokou veřejnost nebude obsahovat tečky.
Výstavní projekt je založený na redukci, neboť s každou další výstavou se bude počet vystavených děl snižovat, zatímco katalog se bude úměrně tomu rozšiřovat. Všechny stránky, které se nepodaří prodat v Lublani, budou k dostání na autorových výstavách v průběhu roku. Tištěná verze katalogu bude vydána až na konci roku 2015 a stránky, které si nikdo nekoupí, do něj nebudou zahrnuty.
Měli byste proto využít této vzácné příležitosti stát se vlastníky originálních prací od Ivana Moudova, které budou na vernisáži k dispozici za velmi atraktivní ceny. Každý, kdo si dílo zakoupí, obdrží certifikát autentičnosti potvrzující původnost uměleckého díla opatřený autorovým podpisem.
Zakoupená díla nelze vracet.
V ceně je doživotní záruka.

Ivan Moudov (1975, Sofie) absolvoval v roce 2002 Národní akademii umění v Sofii a záhy se stal jedním z neuznávanějších umělců své generace. Své práce představil na mnoha samostatných a skupinových výstavách v následujících institucích: Cabaret Voltaire (Curych), Moderna Museet (Stockholm), Kunsthaus Drážďany, Manifesta 4 (Frankfurt), 52. bienále v Benátkách, 1. moskevské bienále současného umění a Kunsthalle ve Vídni. Jeho tvorba zahrnuje fotografie, video, performanci a instalace. Jeho dílo má výrazně metaforický náboj, zpochybňuje svět současného umění uvnitř systému moci i sociopolitické a ekonomické podmínky. Prostřednictvím subverze stávajících norem kromě toho odhaluje páky mající vliv na jejich fungovaní.

otevírací doba
út — ne 12 — 18h
Dittrichova 9/337, Praha 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz

hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2 

Licence Creative Commons