english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Epizoda III. – Sbírka a zdraví; Diskuze: 15. 4., 21. 4. a 28. 4. vždy v 18:00

Text Information/
Picture Gallery/

Ateliér sochařství UMPRUM založil v roce 2014 sbírku předmětů, pomocí níž se snaží sledovat hranice sochařského média, obrysy předmětu, sochy, objektu, jejich psychologii, materialitu, historičnost, institucionalizaci a také dynamiku ateliérového společenství. Předměty jsou do sbírky vybírány komisí všech studentů a pedagogů, kteří předmět před jeho včleněním či odvržením interpretují. Všímáme si celého procesu vytváření sbírky a evidujeme nejen předměty samotné, ale také orální a textový proud myšlení, který je obklopuje. Jsme přesvědčeni, že sbírka bez interpretace nemá většího smyslu, proto jsme se rozhodli sbírku a související činnost pravidelně prověřovat sérií epizodních výstav či jiných prezentací.

Projekt „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“ nepracuje s naší ateliérovou sbírkou, ale myšlenkově je od ní odvozen. Ve vztahu k současnému vnímání objektu v umění i společnosti nás zajímá předmět nebo věc jako objekt touhy. Tato touha po objektu má mnoho poloh od lacanovsko-psychologických až po materialisticko-realistické. Touha po objektu může lehce vyústit do úrovně deviace a zároveň je však také základem tržní společnosti, součástí uzavírání partnerských, sexuálních, manželských svazků, podkladem pro studium civilizace nebo jedním z impulzů ke vzniku sochy či umění obecně. Sbírání čehokoliv s sebou přináší značnou míru koncentrace, ovšem současně může přerůst do poloh obsese. Sbírka tedy má svou zdravou i nezdravou tvář a na tomto rozhraní zdraví se pohybuje i tento projekt. Neklademe však důraz na fenomén sbírání z psychoanalytického hlediska, spojený s libidózními aspekty, ale spíše sledujeme téma sbírkového předmětu a zdraví z hlediska jeho materiality a eticko-sociální funkce.

Zároveň chceme nechat vyniknout také další problematické oblasti v dnešním měnícím se vztahu subjektu k objektu a tím je vystavování, které nutně zvýrazňuje manipulativní energii subjektu a pasivní roli objektu. Sbírky v rámci projektu „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“ vystavíme ve třech tematických okruzích: „Sbírka a zdraví – aspekt národní“, „Sbírka a zdraví – aspekt morální“ a „Sbírka a zdraví – aspekt nemoci objektu“. Jednotlivé okruhy budou uskutečňovány formou veřejné diskuze zástupců sbírek a pozvaných hostů, kdy způsob vystavení předmětů vyplyne z této debaty, bude přesně zakreslen a v následujících dnech zrealizován. Výstava má tedy tři vývojové fáze v podobě událostí, které začnou vždy v 18:00 diskuzí ve dnech 15., 21. a 28. dubna 2015. Výstava bude vznikat v průběhu celého výstavního termínu. Každá událost s sebou do projektu vtáhne několik dalších sbírek. Jednotlivé události budou postupně aktualizovány.

15. 4., 18:00, Sbírka a zdraví – aspekt národní

Hitlerova sbírka v Čechách – Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Sbírku představí, budou diskutovat a instalaci navrhnou: Aleš Seifert, ředitel Alšovy jihočeské galerie a Jiří Kuchař, autor publikací „Hitlerova sbírka v Čechách 1 - Sochy, busty, drobné plastiky“ a „Hitlerova sbírka v Čechách 2 – Obrazy, dary, psací stůl“

Národní mýty jinak – sbírka Tomáše Pavlíka. Sbírku představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: Tomáš Pavlík, geolog a teolog, absolvent Přírodovědecké fakulty a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Masarykovy fondy – Správa Pražského hradu - státní sociální program podpory umělců v hmotné nouzi. Sbírku představí, budou diskutovat a instalaci navrhnou: Jitka Šosová (Národní galerie v Praze) a Markéta Ježková (Národní galerie v Praze a Ústav dějin umění AVČR)

Odlitky rukou českých básníků a posmrtné masky českých státníků – Hrdličkovo muzeum člověka. Sbírku představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: kurátor sbírky a vedoucí muzea Marco Stella a kurátorka Zuzana Schierová

Zvláštní pozvání přijali: Milena Bartlová (Katedra teorie a dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze) a psychiatr Jan Pfeiffer, člen Komise proti týrání a nelidskému zacházení Rady Evropy

21. 4., 18:00, Sbírka a zdraví – aspekt nemoci objektu

Sbírka předmětů spolykaných vězni za účelem sebepoškození. Hrdličkovo muzeum člověka. Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: kurátor sbírky a vedoucí muzea Marco Stella a kurátorka Zuzana Schierová.

Rakve z hrobky rodiny Šporků v Kuksu. Cínový mor. Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: Libor Švec, kastelán Hospitalu a Betlému Kuks.

Národní památník na Vítkově. Mauzoleum Klementa Gottwalda. Problematiku mauzolea představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: Marek Junek, kurátor, vedoucí oddělení novodobých českých dějin.

Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny. Nástroje k úlevě od bolesti i působení bolesti, močové a ledvinové kameny. Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: vedoucí muzea Šimon Krýsl.

Zvláštní pozvání přijali: Pavel Sterec (umělec), Tereza Stöckelová (Sociologický ústav Akademie věd ČR) a Ljuba Svobodová, restaurátorka keramiky a porcelánu, Oddělení záchranných výzkumů - pracoviště Restaurátorské laboratoře Archeologického ústavu AV ČR.

28. 4., 18:00, Sbírka a zdraví – aspekt morální
Ondrej Jajcaj – Megalomanská vize nekrocirkusanta / Muzeum zubní protetiky. Jedinečný doklad historie zubního lékařství nebo morální skandál? Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: Ondrej Jajcaj.

Postkolonialismus: problém etnika, národnosti a rasy. Sbírka lebek a odlitků částí těl Pygmejů. Hrdličkovo muzeum člověka. Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: kurátor sbírky a vedoucí muzea Marco Stella a kurátorka Zuzana Schierová.

Muzeum policie České republiky. Předměty dokumentující trestnou činnost. Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: Radek Galaš, vedoucí správy sbírek, kurátor podsbírky "Písemnosti a tisky" Muzea policie ČR.

Fotodílna Židovské náboženské obce v Praze v letech 1942-44. Problematiku sbírky představí, bude diskutovat a instalaci navrhne: Daniela Deutelbaum, autorka bakalářské práce “Fotodílna Židovské náboženské obce v Praze v letech 1942-44“.

Zvláštní pozvání přijali: Tomáš Winter (Ústav dějin umění, Akademie věd ČR), S.d.Ch. (spisovatel), Karel Kučera (Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Koncepce a realizace: Ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Matěj Bílek, Petr Bureš, Viktor Dedek, Josef Frühauf, Jan Haubelt, Dominik Hejtmánek, Tereza Hrušková, Edith Jeřábková, Kryštof Kučera, Dominik Lang, Tatiana Nikulina, Marianna Placáková, Veronika Přikrylová, Vojtěch Rada, Anna Remešová, Jonáš Richter, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Markéta Souhradová, Pavel Sterec, Anna Ugolková, Ondřej Vicena, Michal Voborník

otevírací doba
út — ne 12 — 18h
Dittrichova 9/337, Praha 2, CZ
www.tranzitdisplay.cz

hlavní partner: ERSTE Foundation
podpora: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2 

Licence Creative Commons