english/
tranzit.org/

tranzit.cz/

Archiv Júliuse Kollera: Badatelna

výstava v tranzitdisplay

Text Information/
Picture Gallery/

"Dojem, kterým archiv umělce Júliuse Kollera (1939-2007) na nepřipraveného diváka zapůsobí, je impozantní. Desítky krabic obsahují nepřeberné množství tematicky uspořádaných výstřižků, obrázků, preparovaných časopisů a publikací, poznámkami opatřených článků, reprodukcí, pohlednic, autorských kreseb a textů, většinou pocházejících ze 70. a 80. let. Vše se nachází ve stavu mírné entropie. Některé z těchto materiálů jsou pečlivě vystřiženy a v nových konfiguracích nalepeny na podkladové čtvrtky. Jiné tvoří hromadu papírů bez zjevného pořadí či hierarchie..."
(Tomáš Pospiszyl, úryvek z doprovodného textu k výstavě A.J.K.: Badatelna)Slovenský umělec Július Koller (1939-2007) sbíral od poloviny 60. let výstřižky z domácích i zahraničních novin a časopisů, knihy, tiskoviny, vlastní psané poznámky a umělecká díla. Zajímala ho archeologie, novinky z vědy a techniky, fenomén U.F.O., hledání Atlantidy, Bermudský trojúhelník, světové umění, kosmonautika, turistické zajímavosti, komiks a desítky dalších témat. Během desetiletí vznikl rozsáhlý archiv, který můžeme vnímat jako zdroj inspirace, faktický materiál pro umělcovu tvorbu nebo přímo jako samostatné umělecké dílo.


Výstava v tranzitdisplay, pokud lze vůbec o představení Archivu v intencích výstavy uvažovat, přivádí návštěvníka nejenom k práci a odkazu samotného umělce, ale i k hledání odpovědí na obecněji položené otázky kurátorské či teoretické práce - "tisíckrát řečené a tisíckrát odpovězené" tázaní se po hranicích uměleckého díla či po možných způsobech jeho prezentace a jistota určitého sumáře daných odpovědí se v konkrétním kontextu Kollerova archivu možná sesype jako domeček z karet.

K hledání vlastní odpovědi je možné použít Badatelnu Archivu J.K. i doprovodné texty Daniela Grúně a Tomáše Pospiszyla, které vycházejí v rámci výstavy.

12.9.-11.11.2012 (prodlouženo)
vernisáž 11.9. 19:00
tranzitdisplay
Dittrichova 9, Prahakurátor Tomáš Pospiszyl

odborná spolupráce Daniel Grúň

architekt: Tomáš Svoboda

grafický design: Adéla SvobodováPROHLÍDKY BADATELNY S TOMÁŠEM POSPISZYLEM:

25.9. / 2.10. / 30.10. / 1.11.


vždy od 18:00 do 19:00
prohlídky probíhají po skupinkách čítající max. 5 lidí
délka prohlídky cca 15 min.
prosíme počítejte s tím, že možná budete čekat


V průběhu konání výstavy proběhne řada doprovodných programů, které představí osobnost Júliuse Kollera, jeho dílo, i se zaměří na zcela praktickou stránku archivace a restaurování umělcova odkazu coby fyzického předmětu.

Mezi pozvanými přednášejícími jsou Petra Hanáková ze Slovenské národní galerie, Peter Rónai a další.
Aktuální program na www.tranzitdisplay.czVýstava vznikla ve spolupráci se Společností Júliuse Kollera.

Poděkování též paní Květe Fulierové.External Links
tranzitdisplay

 

Licence Creative Commons